Budúci týždeň čakajú deviatakov prijímacie skúšky na stredné školy

02.05.2008

     V pondelok 5. mája a v stredu 7. mája 2008 sa uskutočnia prijímacie skúšky na stredné školy. Tie ponúkajú približne 88-tisíc miest, pričom základnú školu by malo v tomto školskom roku ukončiť necelých 59-tisíc deviatakov.
      Najviac žiakov plánujú prijať stredné školy v Prešovskom kraji (takmer 16 000), najmenej v Trenčianskom kraji (8 000).
     Prijímaciu skúšku píšu uchádzači na väčšine škôl zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky, na odborných školách môžu podľa zamerania overovať vedomosti aj z iných predmetov (fyzika, chémia, prírodopis, cudzie jazyky). 
     Riaditelia škôl pri prijímacom konaní prihliadajú aj na výsledky uchádzačov z celoslovenského merania vedomostí deviatakov Testovanie 9. 
     Výsledky prijímacích skúšok musí škola zverejniť do troch dní odo dňa konania druhého termínu na výveske školy. Do konca mája musí riaditeľ školy rozhodnúť o uskutočnení druhého kola prijímacích skúšok. Jeho termín je stanovený na 10. júna 2008.

Bratislava 2. máj 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku