Budúci kuchári a cukrári ukázali svoje zručnosti na finále Skills Slovakia JUNIOR GASTRO METRO CUP a JUNIOR GASTRO DEBIC CUP 2022

V celoštátnych kolách súťaže Skills Slovakia odboru kuchár a cukrár sa počas dvoch dní prezentovala gastronómia víťazmi semifinálových kôl, ktoré sa uskutočnili v januári tohto roka na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Piešťanoch. Budúci kuchári a cukrári sa na potešenie všetkých predstavili na celoštátnom finále prezenčne v bratislavskej Inchebe 28.–29. apríla počas Medzinárodného veľtrhu gastronómie Danubius GASTRO 2022.

logo ŠIOV

Celoslovenské finále súťaže Skills Slovakia JUNIOR GASTRO METRO CUP, ktorému aktuálne datujeme 11. ročník, opäť poukázalo na výnimočnosť, nadanie a talent žiakov. Kuchár a cukrár sú odbory, ktoré právom patria dnes už medzi gastronomické umenie. Úloha pripraviť moderný teplý pokrm a vychádzať  pritom z kulinárskych tradícií  svojho regiónu je pre mladých kuchárov výzvou ukázať šikovnosť a vedomosti získané pri štúdiu pred odbornou verejnosťou. Taktiež cukrári, ktorí sa predstavili na 2. ročníku súťaže Danubius GASTRO JUNIOR DEBIC CUP, za kuchármi nezaostávali svojimi úžasne dekorovanými a chutnými múčnikmi. Za úspechmi žiakov je rad učiteľov a partnerov z oblasti hospodárskej praxe gastronómie, ktorí so žiakmi systematicky pracujú a vedú ich k tomu, aby ich výsledky oslovili aj náročného zákazníka.    

Členovia odbornej hodnotiacej komisie prijali úlohu hodnotiť objektívne podľa stanovených kritérií a precízne vnímali predvedené technologické postupy, chuť hotových jedál, kombinácie použitých surovín, konzistenciu, vône a úpravy zhotovených jedál a múčnikov. Boli nimi pre kuchárov: Jozef Hromják, kapitán Národného tímu kuchárov a cukrárov, Ivan Vozár, člen Výkonného výboru SZKC, Daniel Melicherik, expert EuroSkills. V odbore cukrár náročnú úlohu predsedu komisie vykonával Michal Baniar a členkami boli Ing. Dagmar Poláčková a Bc. Mária Vaškebová.  

Na finále žiaci odboru kuchár pripravili receptúru a kalkuláciu jedla s využitím povinnej suroviny „ryba PLATESA  OBYČAJNÁ“ a okrem toho tesne pred súťažou bol na mieste odhalený malý „Mystery box“ (ďalšie skryté suroviny), z neho bolo nutné do pripravovaného súťažného jedla zahrnúť minimálne tri rôzne výrobky pod značkou METRO CHEF.

Kuchári vytvorili tri rovnaké porcie moderného inovatívneho teplého pokrmu s prílohami v časovom limite 120 minút. Na finále žiaci odboru cukrár pripravili popis a prípravu múčnika – dezertu „TARTALETKY“ s kalkuláciou na šesť kusov. Príprava dezertu spolu s prílohami mala v časový limit 120 minút. Povinnou surovinou pri dezerte bola smotana Stand &overun - Debic, čokoláda Callebaut – Zeus Braun.  

Umiestnenie  odboru kuchár:

1. miesto Adam MAJORSKÝ,  Hotelová akadémia, Košice,

2. miesto Ondrej KULÍŠEK, Hotelová akadémia, Žilina,

3. miesto  Šimon KALATA, SOŠ hotelová, Horný Smokovec, Vysoké Tatry.

Umiestnenie odboru cukrár:

1. miesto Barbora STANICKÁ, HALM Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš,

2. miesto Viktória BLÁHOVÁ, SOŠ hotelových služieb a obchodu, Piešťany,

3. miesto Valentína FUŇÁKOVÁ, SOŠ obchodu a služieb, Čadca.

Ďakujeme partnerovi a súčasne gestorovi tohto ročníka súťaže Slovenskému zväzu kuchárov a cukrárov a ďalším partnerom z hospodárskej praxe a sponzorom, ktorí aktívne prispeli k realizácii súťaže. To, že súťaž podporuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a odborným a metodickým gestorom je Štátny inštitút odborného vzdelávania, dáva tomuto podujatiu svoju výnimočnosť a jedinečnosť.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky