Budúci kuchári a cukrári si dištančnou formou porovnali svoje vedomosti a praktické zručnosti

  • Foto: ŠIOV
  • Dátum: 07.12.2020

V novembri zavŕšilo semifinále desiateho ročníka postupovej súťaže Skills Slovakia Gastro Junior Metro Cup a prvého ročníka postupovej súťaže Skills Slovakia Danubius Gastro Junior Debic Cup.

logo ŠIOV

Koncom roka sa pravidelne stretávajú stredoškoláci, budúci kuchári, aby si „zmerali sily“ v súťaži Skills Slovakia Gastro Junior Metro Cup. V tomto školskom roku 2020/2021 sa organizuje už jej 10. ročník. Novinkou však je, že sa do nej mohli po prvý raz zapojiť aj mladí, kreatívni cukrári.

Žiaci hotelových akadémií a stredných odborných škôl zo Slovenska v odbore kuchár v celkovom počte 19 žiakov zo 17 škôl splnili súťažné podmienky. Svoje umenie v gastronómii budú šiesti najlepší z nich prezentovať na finále celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční 13. mája 2021 na Medzinárodnom veľtrhu gastronómie Danubius Gastro v bratislavskej Inchebe. Budúcich cukrárov sa v prvom ročníku súťaže zapojilo 6 žiakov, ktorí súčasne postúpili na celoslovenské finále celoslovenského, ktoré sa bude konať tiež počas veľtrhu Danubius Gastro,  14. mája 2021.

V semifinále pripravili žiaci – kuchári pokrm s využitím povinnej suroviny – pstruh celý chladený. Základným mottom súťažnej úlohy bolo pripraviť jedlo s charakterom „Špecialita regiónu – v modernej úprave“, teda také, ktoré vychádza z kulinárskych tradícii regiónu žiaka. Všetci preukázali svoju kreativitu a dokázali, že dobrá gastronómia je už svojím spôsobom umením. Do celoštátneho kola postúpili  Adam Tvrdý z Hotelovej akadémie Žilina, Matej Ivan zo SOŠ hotelovej Horný Smokovec, Vysoké Tatry, Adam Majorský z Hotelovej akadémie Košice,  Monika Krenželová zo SOŠ obchodu a služieb Čadca,  Dávid Bouška SSOŠ Mladosť Prešov, Viktória Packová zo SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen.        

Na semifinále žiaci odboru cukrár pripravovali moderný múčnik s prílohami, s využitím hlavnej suroviny Smotana Stand & Overun  - Debic a Čokoláda Callebaut – Zeus Braun.  Motto súťažnej úlohy cukrárov znelo „Zdravá výživa a zdravé produkty v modernej gastronómii“. Dezert sa vníma ako súčasť trojchodového menu. Do celoštátneho kola postúpili Kristína Čamborová Hotelová akadémia Žilina, Dominika Kubicová SOŠ obchodu a služieb Čadca, Kristína Bačíková SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen,  Katalín Cintula SOŠ obchodu a služieb Komárno, Lýdia Babiczová SOŠ gastronómie a služieb Šurany, Sebastián Tóth Hotelová akadémia Košice.

Členmi odbornej hodnotiacej komisie boli  známe profesionálne osobnosti gastronómie zo Slovenska, ktoré hodnotili podľa kritérií Svetovej organizácie kuchárskych spolkov WACS. Na splnenie podmienok odbornej úrovne hodnotenia a prípravy sa podieľa Slovenský zväz kuchárov a cukrárov. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.  Odborným a metodickým gestorom je Štátny inštitút odborného vzdelávania.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku