Budovanie energetickej únie predstavuje jednu z najväčších výziev súčasnej EÚ

03.12.2016
     Zabezpečenie dodávok energie, jednotný trh, efektivita, zohľadnenie otázky klimatických zmien a výskum. To je päť pilierov energetickej únie, ako ich zosumarizoval predseda Výboru Európskeho parlamentu pre priemysel, výskum a energetiku Jerzy Buzek vo svojom príhovore, ktorý včera uzavrel trojdňovú medzinárodnú konferenciu o energetike SET Plan 2016 v Bratislave. Išlo o jedno z posledných podujatí počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ v oblasti vedy a výskumu a na slávnostnom ukončení sa zúčastnili aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan a štátna tajomníčka rezortu Oľga Nachtmannová.
     Jerzy Buzek taktiež pripomenul, že vytvorenie spoločnej politiky EÚ v oblasti energetiky predstavuje veľkú výzvu a súčasne veľkú zodpovednosť aj pre Slovensko ako ešte stále predsedajúcej krajiny v Rade EÚ. Zdôraznil, že je potrebné prijať čím skôr potrebné právne normy umožňujúce vytvorenie energetickej únie a následne prijímanie spoločných riešení napríklad v oblasti zabezpečenia dodávok zdrojov energie v prípade krízových situácií. Súčasne vyzval, aby sa na tomto procese podieľali nielen krajiny EÚ ale aj ďalšie nečlenské štáty na Balkáne a vo východnej Európe.
     Na záver svojho príspevku ešte Jerzy Buzek pochválil aj celé slovenské predsedníctvo v Rade EÚ. "Blahoželám slovenskému predsedníctvu. Prebieha vskutku dobre. Mali by sme robiť toľko, koľko je možné až do 31. decembra, neskončiť už na Vianoce. Veselé Vianoce Vám všetkým".
     Minister Peter Plavčan potvrdil dôležitosť výskumu pre budovanie spoločnej politiky EÚ v oblasti energetiky. „Táto konferencia ukázala, že neodmysliteľnou súčasťou plnenia cieľov energetickej únie musia byť výskum a inovácie. Som presvedčený, že výsledky dosiahnuté počas tohto podujatia priniesli jej účastníkom veľa podnetov a inšpirácií do ich práce na poli zabezpečenia energetických zdrojov pre udržateľný rozvoj a zlepšovanie života občanov EÚ“.       
     Generálny riaditeľ Generálneho riaditeľstva pre energetiku Dominique Ristori v rámci jednotnej európskej politiky v oblasti energetiky považuje za kľúčové zachovať globálny a koherentný prístup naprieč jednotlivými oblasťami energetiky, keďže tieto sú navzájom prepojené, úzko spolu súvisia a vzájomne sa ovplyvňujú. „Špeciálne bude potrebné naplniť dve podmienky, aby sme boli efektívny: implementovať adekvátny európsky regulačný rámec, ale zároveň intenzívne podporovať inovácie, výskum a aplikáciu nových technológií,“ dodal.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku