Budovanie a podpora spolupráce a komunikácie školského podporného tímu

  • Foto: VÚDPaP
  • Dátum: 13.05.2021

Školské podporné tímy sú pomerne novým fenoménom v slovenskom školskom prostredí, spoluprácu medzi sebou a celým prostredím školy si postupne formujú a objavujú spôsoby ako komunikovať a vykonávať svoju prácu efektívne a nápomocne.

logo VÚDPaP

V dnešnom podcaste odborne na slovíčko sa zameriame na to prečo je spolupráca školského podporného tímu kľúčová, psychologička a lektorka mäkkých zručností Karolína Kurnická bude hovoriť o efektívnej komunikácii a špeciálna pedagogička Stanislava Machajdíková nám bude zdieľať skúsenosti ich školského podporného tímu.

Podcast si môžete vypočuť: https://vudpap.sk/budovanie-a-podpora-spoluprace-a-komunikacie-skolskeho-podporneho-timu/

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku