Navigácia

Bronzová medaila pre Slovensko z EuroSkills 2023

Talenty z tridsiatich dvoch členských krajín WorldSkills Europe sa predstavili na jednom z najunikátnejších podujatí EuroSkills 2023, ktoré sa tentokrát konalo v Gdańsku. Vyše šesťsto mladých profesionálov predstavilo svoje odborné a manuálne zručnosti na majstrovstvách Európy v štyridsiatich dvoch povolaniach. Slovensko reprezentovalo desať víťazov Skills Slovakia odborných súťaží. Zastúpenie sme mali v deviatich odboroch – floristika, mechatronika, elektronika, grafický dizajn, web developer, chladiaca a klimatizačná technika, kuchár, kaderník a murár. Pod úspešné umiestnenia sa podpísali pedagógovia a majstri odborného výcviku stredných škôl a profesionálni odborníci z hospodárskej praxe.

Slovensko úspešne prezentovali počas troch náročných  súťažných dní (5.- 7. septembra) v odbore mechatronika za účasti  18 tímov krajín Európy Jakub Hrnčiar  a Matúš Macejko zo Strednej priemyselnej školy technickej Spišská Nová Ves. V odbore elektrotechnika za účasti 8 víťazov krajín Európy  súťažiaci  Filip Pavlovič, získal  bronzovú medailu -  3. miesto,  z Vysokého učení technického Brno. V  odbore grafický dizajn  za účasti 16 zástupcov krajín Európy sa predstavila  Silvia Ševcová a súčasne získala najvyššie hodnotenie zručností tímu Slovenska ocenením medailou „Best of Nation“, zo SOŠ informačných technológií  Banská Bystrica.   V odbore web developer za účasti 18 mladých školákov Európy výborné výsledky prezentoval Samuel Šadlák zo Strednej priemyselnej školy J. Murgaša Banská Bystrica a získal „Medailu excelentnosti“ za mimoriadnu tvorivosť. V odbore floristika za účasti 12 zástupcov krajín Európy sa predstavil jeden z najmladších našich súťažiacich svojimi kreáciami Dušan Pavúr zo Spojenej školy Rakovice, v odbore kuchár  za účasti 24 zástupcov krajín Európy sa zaujímavými a náročnými úpravami jedál predstavil Ondrej Kulíšek z Hotelovej akadémie  Žilina. V odbore chladiaca a klimatizačná technika  za účasti 10 účastníkov krajín Európy Andrej Ladič z STU Stavebná fakulta Bratislava, v odbore murár za účasti 12 mladých Európanov Štefan Luzar zo Strednej odbornej školy stavebnej Nitra, v odbore kaderník za účasti 20 mladých kaderníkov a kaderníčok sa predstavila žiačka Melánia Hegyiová zo Strednej odbornej školy Beauty služieb, Bratislava.  

Cieľom projektu EuroSkills je zapojenie talentovaných mladých ľudí do európskej prehliadky excelentnosti a zručností. EuroSkills podporuje a propaguje odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom partnerstva s hospodárskou praxou a firmami atraktívnymi súťažami v odborných zručnostiach.  

Za  osem doterajších ročníkov EuroSkills sa Slovensko predstavilo v štrnástich profesiách so 74 mladými  ľuďmi, ktorí získali jednu zlatú, dve strieborné, tri bronzové medaily a tri  štvrté miesta.  


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky