Bronz z Turecka získali nadaní slovenskí geografi

  • Foto: IUVENTA
  • Dátum: 23.08.2021

Medzinárodná geografická olympiáda (iGeo) sa aj po veľkom úsilí organizátorov zabezpečiť ju prezenčne napokon konala dištančnou formou v dňoch 11. - 13. 8. 2021.

logo IUVENTA

Mladí súťažiaci z viac ako štyridsiatich krajín z celého sveta tak nemohli okúsiť atmosféru najväčšieho tureckého mesta, Istanbul. Organizátori sa im to aspoň čiastočne snažili vynahradiť a 17. ročník Medzinárodnej geografickej olympiády odštartovali krátkym videom, ktoré súťažiacim navodilo atmosféru metropoly, ktorá sa nachádza na hranici dvoch svetov – Európy a Ázie.

Program medzinárodnej olympiády pokračoval prezentáciou jednotlivých krajín, ktoré sa zúčastnili prestížnej olympiády. Nasledovalo predstavenie ďalšej krajiny, ktorá sa zhostí organizácie iGeo pre rok 2022. Vo Francúzsku, krajine galského kohúta, budú mať budúci rok súťažiaci možnosť bližšie spoznať kultúru, historické pamiatky a gastronómiu krajiny.

Prvý súťažný deň preveril vedomosti súťažiacich pomocou písomného testovania. Ďalej nasledovalo cvičenie v teréne a posledný deň súťažiaci prezentovali svoje postery. Celý sprievodný program vrátane súťažných disciplín bol kontrolovaný prostredníctvom online platformy a niekoľkých kamier, ktoré boli povinnou výbavou každej delegácie.

Slovensko na Medzinárodnej geografickej olympiáde reprezentovali: Hanka Forgáčová, Ivo Novysedlák, Adam Čabrák a Matúš Vysoký. Vďaka skvelým koordinátorom pre iGeo, predsedovi SK GO prof. RNDr. Ladislavovi Tolmáčimu, PhD. a Mgr. Gabrielovi Zubriczkému, ktorí dôsledným spôsobom vsadili na prípravu súťažiacich, ktorá pozostávala z dvoch sústredení, sa súťažiaci popasovali s online formátom geografickej olympiády veľmi dobre. Organizačné a technické zázemie zabezpečila IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Tvrdá práca a príprava, za ktorú vďačíme aj učiteľom, ktorí pripravovali svojich zverencov počas školského roka priniesli svoje ovocie. Pri vyhlasovaní oficiálnych výsledkov slovenskej delegácii vyčaroval úsmev na tvári verdikt o zisku troch bronzových medailí. Srdečne gratulujeme Hanke Forgáčovej z Gymnázia Andreja Vrábla v Leviciach, Ivovi Novysedlákovi z Gymnázia Grösslingová 18 v Bratislave a do tretice gratulujeme Adamovi Čabrákovi z Gymnázia Poštová 9 v Košiciach.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku