Bratislavské gymnázium navštívila talianska viceministerka zahraničných vecí

05.12.2019

     V stredu 4. decembra 2019 sa v priestoroch Gymnázia na Ulici Ladislava Sáru v Bratislave uskutočnila krátka návšteva talianskej viceministerky zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce Mariny Sereni.
     Počas návštevy sa uskutočnilo aj krátke rokovanie viceministerky so štátnou tajomníčkou Miniterstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgou Nachtmannovou, ktorá talianskej strane potvrdila záujem MŠVVaŠ SR podpísať návrh nového protokolu o zriaďovaní a o činnosti bilingválnych sekcií na gymnáziách v Slovenskej republike uzatvorený medzi rezortom školstva SR a talianskym rezortom zahraničia. Pani viceministerka taktiež vyjadrila vôľu talianskeho ministerstva podpísať tento dokument potom, ako budú ukončené odborné rokovania o výslednom texte.
     Talianska strana poskytuje taliansko-slovenskej sekcii troch učiteľov, za ktorých vyslanie sa tiež slovenská strana pani viceministerke poďakovala. Obidve zástupkyne vlády Talianska a Slovenska využili tiež tento priestor na poďakovanie riaditeľovi Gymnázia na Ulici Ladislava Sáru Pavlovi Sadloňovi, ktorý sa osobne zaslúžil o rozvoj taliansko-slovenskej bilingválnej sekcie od jej vzniku a pokračuje vo svojej aktívnej práci doteraz.
     V rámci návštevy sa pani viceministerka stretla aj s učiteľmi a študentami taliansko-slovenskej bilingválnej sekcie. Sekcia vznikla v roku 1991 a patrí medzi prvé bilingválne sekcie na Slovensku. Maturitné vysvedčenie získané na taliansko-slovenskej sekcii, nadobúda podpisom veľvyslanca Talianskej republiky v Bratislave platnosť aj v Taliansku a absolventi sú prijímaní na talianske univerzity za rovnakých podmienok ako talianski žiaci. Od vzniku sekcie ukončilo vysokoškolské vzdelanie práve v Talianskej republike už približne 70 študentov .

 

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku