Bolonský proces

Slovenská republika sa pripojila k Bolonskému procesu, ktorého výsledkom je vytvorenie Európskeho vysokoškolského priestoru založeného na spoločných princípoch a východiskách.

Podrobné informácie o Bolonskom procese je možné získať prostredníctvom www.ehea.info.
  • Konferencia ministrov 24.05.- 25.05.2018 v Paríži
  • Konferencia ministrov 14.-15. mája 2015 v Jerevane
  • Systém zabezpečovania kvality
  • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku