Blížia sa talentové prijímacie skúšky na stredné školy

22.03.2010

     Na stredných školách sa začína od štvrtka 25. marca do 15. apríla 2010 obdobie talentových prijímacích skúšok, kde sa bude overovať športové, talentové alebo iné špeciálne schopnosti a nadanie uchádzačov. 
     Presný termín skúšok si určí každá škola zvlášť. Uchádzači o štúdium si môžu podať dve prihlášky na tento typ štúdia, pričom im stále, v prípade neúspechu, ostáva možnosť prihlásiť sa do 10. apríla 2010 aj na ostatné stredné školy so skúškami v riadnom termíne.
     Podrobné informácie o ponuke stredných škôl nájdete na stránke Školského výpočtového strediska v Liptovskom Mikuláši.

    Zoznam študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (číslo a názov odboru):
-  5315 6 zdravotnícky záchranár,
-  5317 7 diplomovaný fyzioterapeut,
-  5329 7 diplomovaný zubný technik,
-  5332 7 diplomovaný zdravotnícky záchranár,
-  5370 6 masér,
-  7649 6 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo,
-  7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium,
-  7902 5 77 gymnázium - šport,
-  skupina študijných odborov 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I,
-  skupina študijných odborov a skupina učebných odborov 85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba II,
-  triedy stredných škôl s bilingválnym vyučovaním,
-  triedy športových škôl,
-  športové triedy v stredných školách.

Bratislava 23. marca 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku