Blíži sa termín odovzdania prihlášok na osemročné gymnáziá

  • Dátum: 09.04.2013
     Žiaci 5. ročníkov základných škôl, ktorí by chceli pokračovať v štúdiu na osemročnom gymnáziu, by mali najneskôr do stredy 10. apríla 2013 odovzdať riaditeľovi svojej školy vyplnenú prihlášku.  
     Vybrať si môžu jednu zo 131 škôl, ktoré v budúcom školskom roku ponúkajú 3 602 miest v rámci všeobecne zameraného študijného odboru.
     Prihlášku na tlačive schválenom ministerstvom možno podať na dve stredné školy. Prijímacie skúšky sa konajú na väčšine škôl zo slovenského jazyka a literatúry, ako aj matematiky, niektoré školy môžu overovať vedomosti aj z iného vyučovacieho alebo cudzieho jazyka.
     Prvý termín prijímacích skúšok je naplánovaný na pondelok 13. mája, druhý na štvrtok 16. mája. Výsledky prijímacích skúšok musí škola zverejniť na výveske do troch dní odo dňa konania druhého termínu.
     Najviac osemročných gymnázií - 25, je v Bratislavskom kraji. V Banskobystrickom kraji je ich 19, v Prešovskom a Košickom kraji po 18. V Žilinskom kraji sa nachádza 15 osemročných gymnázií, v Trnavskom kraji 13, v Trenčianskom 12 a v Nitrianskom 11.
     Aktuálne informácie o možnostiach štúdia a počtoch prijímaných na jednotlivé stredné školy nájdete na stránke ÚIPŠ - Školských výpočtových stredísk.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
 
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku