Blahoželanie ministra školstva pedagógom

28.03.2008

Vážení pedagógovia,

     pri príležitosti dnešného Dňa učiteľov, ktorý sa už desaťročia spája s dňom narodenia pedagóga a mysliteľa Jána Amosa Komenského, si Vám dovoľujem vyjadriť vďaku za Vašu prácu, ktorá so sebou nesie posolstvo výchovy a humanizácie človeka. Verím, že postupne naplníme naše spoločné očakávania, ktoré so sebou prináša reforma vzdelávania. Uvedomujem si, že práve Vy budete zohrávať tú najdôležitejšiu úlohu. Vaše kvality, a rešpektovanie zo strany spoločnosti, predovšetkým žiakov a rodičov, budú kľúčové pre úspech reformy školstva.

     Želám Vám, milí učitelia, veľa zvedavých, po vedomostiach túžiacich žiakov a študentov, pevné zdravie, príjemnú rodinnú pohodu, spokojnosť, veľa elánu a síl pri napĺňaní takého dôležitého poslania, akým je výchova a vzdelávanie našich detí.

                                                                                              Ján Mikolaj

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku