Biológia si preverovali poznanie prírodnín na Celoštátnom kole Biologickej olympiády v kategórii E

V dňoch 10.6.2022 – 11. 6. 2022 zorganizovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže Celoštátne kolo Biologickej olympiády pre kategóriu E, ktoré sa uskutočnilo v Tatranskej Lomnici. Záštitu nad olympiádou prevzal primátor Mesta Vysoké Tatry, Ing. Ján Mokoš a dekan Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, prof. RNDr. Peter Fedor, PhD. Najlepších 24 žiakov z celého Slovenska, víťazov krajských kôl, súťažilo pred tromi porotami podľa jednotlivých odborností. Na otvorení celoštátneho kola s príhovorom vystúpil aj viceprimátor Mesta Vysoké Tatry, Pavel Schlaffer.

logo IUVENTA

Kategória E Biologickej olympiády je určená pre žiakov 2. stupňa základných škôl a paralelných ročníkov osemročných gymnázií. Žiaci súťažia v troch odbornostiach – botanika, zoológia a geológia. Súťaž je náročná. Skladá sa z testu, poznávania prírodnín, praktickej časti, na ktorú musia súťažiaci predložiť vlastné zbierky prírodnín a záznam z terénneho mapovania a na záver ešte absolvujú ústnu časť.

Napriek krátkemu času sa stihli súťažiaci okrem súťaže venovať aj sprievodnému odbornému programu, ktorý pozostával z návštevy Národnej prírodnej pamiatky Gánovecké travertíny, ukážky minerálov pod mikroskopom, oboznámenia sa s rôznymi druhmi sintorvej jaskynnej výzdoby a jej genézou. Nevynechali ani prehliadku Múzea a Botanickej záhrady TANAPu.

Celoštátne kolo Biologickej olympiády v kategórii E bolo náročné a preverilo znalosti tohtoročných súťažiacich.

V odbornosti botanika:

 • zlatú medailu získala Kamila Mlíchová, Základná škola, Školská 3, Šúrovce;
 • striebornú medailu získal Richard Knapo, Základná škola, SNP 143, Považská Bystrica;
 • bronzovú medailu získala Zuzana Barthová, Gymnázium J. Lettricha, Martin.

V odbornosti zoológia:

 • zlatú medailu získala Katarína Marcziová, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Košice;
 • striebornú medailu získal Martin Kotek, Základná škola, Kudlov 781, Skalité;
 • bronzovú medailu získala Terézia Hrabovská, Základná škola A. Matulu, Sebechleby.

V odbornosti geológia:

 • zlatú medailu získala Anna Mária Sudzinová, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Košice;
 • striebornú medailu získala Eva Brindzová, Základná škola, Nám. Š. Kluberta 10, Levoča;
 • bronzovú medailu získal Jakub Malík, Základná škola, Bernolákova 35, Šurany.

Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave získali:

 • odbornosť botanika – Richard Kanpo, Základná škola, SNP 143, Považská Bystrica;
 • odbornosť zoológia – Rastislav Sládeček, ŠpMNDaG, Teplická 7, Bratislava;
 • odbornosť geológia – Vanessa Tomicová, Základná škola, Kudlov 781, Skalité.

Za podporu pri organizácii Celoštátneho kola Biologickej olympiády v kategórii E ďakujeme Mestu Vysoké Tatry, Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, Nadácii časopisu Vesmír a Slovenskému múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.

Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky