Bilaterálna spolupráca v oblasti detí a mládeže

     Bilaterálna spolupráca v oblasti detí a mládeže poskytuje prehľad aktuálnych rezortných bilaterálnych zmluvných dokumentov z oblasti mládeže s možnosťou aktívneho prístupu k textom dokumentov. Záujemca tak môže získať prehľad nielen o krajinách, s ktorými má Slovensko užšiu spoluprácu v oblasti detí a mládeže ale aj o hlavných aktéroch a prioritách tejto spolupráce v danou krajinou.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku