Bikrosová dráha v areáli IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je otvorená športovým nadšencom a širokej verejnosti

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže dokončila revitalizáciu bikrosovej dráhy v jej areáli. Aktívne trávenie voľného času, či priestor na športovanie tu nájdu mladí ľudia, amatérski aj profesionálni športovci a široká verejnosť.

logo IUVENTA

Revitalizovaná bikrosová dráha sa skladá z veľkého a malého okruhu. Revitalizácia začala zameraním okolia, rozvrhnutím časového plánu a pokračovala samotnou realizáciou a čistením okolia. Po vyčistení dráhy a okolia sa dotvorili nové prvky, aplikoval sa makadam na spevnenie povrchu a finalizačnými prácami sa dotvorili samotné okruhy. Celý revitalizačný proces sa začal začiatkom tohto roka. Celkové práce trvali približne pol roka. Cieľom obnovy bikrosovej dráhy bola nielen oprava pôvodných častí, ale aj výstavba menšieho pumptrackového okruhu. Do priestoru bikrosového areálu sa osadilo niekoľko cyklotrialových prekážok a menších skokov, kde si budú môcť rekreační aj výkonnostní cyklisti zdokonaľovať svoje technické zručnosti v ovládaní bicykla.

Zrekonštruovaná dráha a priľahlé okolie určené pre športových nadšencov, ako i širokú verejnosť je výsledkom spolupráce IUVENTY,  miestneho úradu Bratislava – Karlova Ves a bikrosových nadšencov z Kaktus Bike Team Bratislava.

Okrem spomínaných subjektov sa na práci podieľali aj samotní zamestnanci IUVENTA, ktorí počas Týždňa dobrovoľníctva vyčistili susedný domček, ktorý by mal poskytovať zázemie pre športovcov a návštevníkov. S maľovaním domčeka pomohli žiaci zo Spojenej školy, Dúbravská cesta 1, Bratislava, v odbore maliar/natierač, ktorí sa v rámci praxe postarali o všetky maliarske práce. Priľahlé okolie od lístia, drevín a kameňov vyčistili žiaci odboru záhradník/kvetinár.

Všetkým zúčastneným subjektom, ako i dobrovoľníkom ďakujeme za ich pomoc. Dúfame, že vďaka revitalizovanému prostrediu sa u nás budú návštevníci dobre cítiť a dráha prinesie športovým nadšenom kvalitné športové vyžite.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky