Belgicko

Vládny medzinárodný zmluvný dokument

Dohoda o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky na jednej strane a vládou Francúzskeho spoločenstva a vládou Valónskeho regiónu na strane druhej
(Brusel, 30. 11. 2001; platí bez obmedzenia)

Dohoda o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Flámska
(Bratislava, 2001; platí bez obmedzenia)

Dohoda o kultúrnych stykoch medzi Republikou československou a Kráľovstvom belgickým so Záverečným protokolom
(Praha, 6. 3. 1947; platí bez obmedzenia)

Zápisnica z prvého zasadania stálej Zmiešanej komisie, poverenej uzavretím dohody o spolupráci medzi Slovenskou republikou na jednej strane a Francúzskym spoločenstvom Belgicka a Valónskym regiónom na druhej strane - Program spolupráce 2002 až 2003
(Brusel, 30. 11. 2001; platí od 2002 do 2003)

Program spolupráce medzi SR a Flámskym spoločenstvom Belgicka v oblasti kultúry, školstva a vedy na roky 1998 - 2000
(Brusel, 30. 10. 1998; platí od 1998 do 2000; platnosť bola so súhlasom oboch strán predĺžená do podpísania nového zmluvného dokumentu)

Rezortný medzinárodný zmluvný dokument

Protokol o spolupráci v oblasti školstva medzi Ministerstvom školstva a vedy SR a Ministerstvom školstva Flámskeho spoločenstva Belgického kráľovstva
(Praha, 8. 9. 1993; platí bez obmedzenia od 8. 9. 1993)

Dohoda medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Wallonie-Bruxelles International pre rozvoj slovensko-francúzskej sekcie a jej činnosť na Gymnáziu bilingválnom v Žiline
(Bratislava, 15. 05. 2015, platnosť dohody bude ukončená ku dňu 10.09.2020) DODATOK Č. 1 k Dohode medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Wallonie-Bruxelles International pre rozvoj slovensko-francúzskej sekcie a jej činnosť na Gymnáziu bilingválnom v Žiline z 15. mája 2015
(Bratislava, 23.08.2017, platnosť dohody bude ukončená ku dňu 10.09.2020)

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku