Bariéra ticha. V špecializovanom múzeu ju prekročíte

Špecializovaní školskí múzejníci pripravili niečo špeciálne pre nepočujúcich a nielen pre nich. Vlastným programom sa premiérovo pripoja k Medzinárodnému týždňu nepočujúcich. V Múzeu špeciálneho školstva v Levoči bude expozícia venovaná sluchu ešte interaktívnejšia a pripravenými aktivitami sa spoločne všetci pokúsia prekročiť bariéru ticha.

logo CVTI

Život nepočujúcich je síce bez zvukov, ale nie bez pestrosti. Vďaka modernej expozícii o tom presviedčajú svojich návštevníkov aj v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči. Aktuálne sa po prvýkrát pripájajú aj k Medzinárodnému týždňu nepočujúcich (19.9. 2022 – 25.9. 2022). 

Ako múzeum mapujúce i históriu výchovy a vzdelávania žiakov so zdravotným postihnutím, vrátane nepočujúcich pripravilo zaujímavý program nielen pre školské skupiny, ale aj samotných nepočujúcich, seniorov s vnúčatami či širokú verejnosť.

„Sviatok všetkých nepočujúcich si v múzeu pripomenieme počas prehliadok stálej interaktívnej expozície. Zacielime výklad najmä na problematiku výchovy a vzdelávania nepočujúcich, exponáty historických typov načúvacích prístrojov, význam kochleárnej implantácie, ale aj zážitkovú časť venovanú samotnému sluchu,“  konkretizuje Štefánia Petreková, vedúca Múzea špeciálneho školstva v Levoči.

Pripomenula, že aj samotní nepočujúci budú mať možnosť plnohodnotného zážitku z expozície. Umožní im to videosprievodca v posunkovom jazyku. „Považujeme to za pridanú hodnotu našich lektorovaných prehliadok. Práve vďaka nim sme ako špecializované múzeum prístupné aj pre ľudí so sluchovým postihom.“

Či predškoláci, či dokonca vysokoškoláci, študujúci špecializovanú a liečebnú pedagogiku môžu v múzeum doslova prekročiť bariéru ticha. Rovnomenný zážitkovo-vzdelávací program im lepšie pomôže pochopiť sluch ako významný ľudský zmysel. „V programe – Prekročme bariéru ticha - školákom predstavíme nadrozmerný, interaktívny 3D model ucha. Vysvetlíme im ako fungujú jeho jednotlivé časti, ale aj to, ako dochádza k počutiu. Otestovať si môžu aj svoj vlastný sluch a pomocou slúchadiel identifikovať rôzne zvuky, ktoré v nich zaznejú. Predstavíme aj spôsoby komunikácie nepočujúcich. S využitím tabletov a aplikácie 'Posunkuj s nami' si žiaci a študenti osvoja niekoľko jednoduchých posunkov. Pripravené máme aj originálne pexeso s prstovou abecedou a ďalšie zaujímavé aktivity.“

Múzejníci v Levoči mysleli aj na zábavu a na workshope Hravá prstová abeceda ju sľubujú určite. V dopoludňajších hodinách je určená pre školské skupiny, popoludní čakajú seniorov s ich vnúčatami.

„Naším predsavzatím je, aby svetu ticha dominoval úsmev na tvári. Ten vytvára priateľstvá, búra bariéry medzi počujúcimi a nepočujúcimi a najmä otvára brány kultúrnych inštitúcií nepočujúcim. U nás to platí celoročne, nielen počas Týždňa, ktorý patrí nepočujúcim.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky