B. GRÖHLING: Do doučovania žiakov sa v roku 2022 plánuje zapojiť najvyšší počet škôl

Upevnenie vedomostí pre všetky deti - tak zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale aj tých, ktoré sú intelektovo nadané, či si potrebujú upevniť jednotlivé poznatky. To je cieľom doučovania, ktoré rezort školstva v minulom roku finančne podporilo už na jar vo výške 1,5 milióna eur, následne pokračovalo aj v jeseni navýšeným rozpočtom sumou 3,75 milióna eur. V roku 2022 na programy doučovania vyčlenilo ministerstvo až 6 475 600 eur a odhadovaný počet zapojených škôl je 800.

minister školstva Branislav Gröhling

Po úspešných projektoch doučovania v minulom roku, kedy rezort školstva už na jar 2021 finančne podporoval doučovanie na 471 školách, ktoré o to požiadali sumou 1,5 milióna, pokračoval finančnou podporou aj na jeseň. Z Plánu obnovy a odolnosti medzi 563 škôl prerozdelil 3,75 milióna eur. Medzi najčastejšie doučované predmety patrili slovenský jazyk, matematika a cudzie jazyky, ale aj informatika či prírodovedné predmety. Možnosť upevnenia vedomostí vtedy využilo viac než 22-tisíc žiakov.

V roku 2022 ministerstvo na tento účel vyčlenilo takmer 6,5 milióna eur. Počet škôl, ktoré sa plánujú zapojiť, je doteraz najvyšší – až 800 škôl.

„Mnohí rodičia si nemôžu dovoliť doučovanie pre svoje deti. Takto pomôžeme aj rodičom, aj žiakom. Doučovanie bude znova dostupné priamo na škole a s učiteľmi, ktorí ich poznajú a najlepšie vedia, ako a v čom im je potrebné pomôcť,“ priblížil minister školstva Branislav Gröhling.

Na základe predchádzajúcich skúseností bude možné aj v tomto roku individuálne vzdelávanie. Cieľom je vyrovnať rozdiely vo vedomostiach, ale aj eliminácia opakovania ročníka.

Naďalej môžu doučovanie využiť aj žiaci stredných škôl, ktorí si môžu upevniť nielen teoretické poznatky, ale zlepšiť aj praktické zručnosti či v prípade stredných športových škôl, venovať sa pohybovej príprave.

Tak, ako v predchádzajúcom období, aj teraz, pokiaľ škola nebude mať dostatočný počet doučujúcich, bude môcť využiť neštátny sektor. Prebieha totiž projekt, v ktorom neziskové organizácie školia externých doučovateľov, a tí môžu následne doučovať na školách.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky