B. Gröhling: Rezort školstva vyhlasuje 4 zásadné výzvy na odstránenie dvojzmennej prevádzky, dobudovanie kapacít v materských a základných školách a debarierizáciu

Lepšia dostupnosť, prístupnosť aj rozširovanie kapacít v regionálnom školstve. To je cieľom štyroch výziev, ktoré rezort školstva vyhlasuje z Plánu obnovy a odolnosti SR. Pôjde o odstránenie dvojzmennej prevádzky v školách, debarierizáciu stredných škôl a pomocná ruka sa po projektoch Predškoláci na rozširovanie kapacít škôl opätovne podá aj samosprávam, aby mohli rozšíriť alebo vybudovať nové kapacity v materských a základných školách.

Predseda vlády SR Eduard Heger a minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling

Po výzvach na doučovanie, preplatenie poplatkov za ŠKD pre znevýhodnených žiakov, asistentov do škôl, zriadenie mentorských centier či zavedení zdravotníckeho pracovníka v školách rezort školstva predstavil ďalšie štyri zásadné výzvy z Plánu obnovy a odolnosti SR, ktoré sú určené na rozvoj regionálneho školstva. Týkajú sa dostupnosti, kapacít škôl aj prístupnosti. „Boli sme jeden z prvých rezortov, ktorý z plánu obnovy začal čerpať financie a pokračujeme v tom pomerne rýchlo. Rovnako aj v dnešných štyroch výzvach, ktoré vyhlasujeme, sa sústreďujeme na materské, základné aj stredné školy,“ opísal minister školstva Branislav Gröhling.

Prvá výrazná podpora je určená na dobudovanie kapacít v materských školách. Rezort školstva už na pomoc samosprávam, ktoré majú budovanie kapacít v kompetencii, vyhlásil projekty Predškoláci 1 a 2.

Cieľom tejto výzvy je vytvoriť približne 12 300 miest v materských školách a zároveň v obnovených priestoroch dosiahnuť úsporu primárnej energie minimálne 30%. O podporu môžu žiadať všetci zriaďovatelia. Financie sú určené na rekonštrukciu, modernizáciu, prístavbu, nadstavbu, výbavu jedálne či vybavenie tried.

Podporu prostredníctvom výzvy dostanú aj základné školy, v ktorých rastie počet žiakov a sú nútené rozšíriť svoje kapacity. O finančné prostriedky z tejto výzvy môžu tiež žiadať všetci zriaďovatelia a výdavky sú určené rovnako ako pri budovaní kapacít v materských školách.

Krokom k vzdelávaniu v 21. storočí je aj odstránenie dvojzmennej prevádzky v školách. Toto opatrenie sa môže dotknúť viac než 6 300 žiakov v 401 triedach, ktorí ešte navštevujú školy na dve smeny. Zámerom výzvy je odstrániť dvojzmennú prevádzku a v obnovených priestoroch dosiahnuť úsporu aspoň 30 percent.

Štvrtá výzva je určená na debarierizáciu stredných škôl. „Cieľom tejto výzvy je spraviť naše stredné školy bezbariérovými a prístupnými pre všetkých, aby aj žiaci so zdravotným znevýhodnením mohli dostať vzdelanie v čo najlepších podmienkach,“ doplnil Gröhling. Žiadať môžu samotné stredné školy alebo ich zriaďovatelia. Prostriedky budú využité na stavebné úpravy potrebné na debarierizáciu.

K všetkým výzvam a kritériám dali súhlasné stanovisko aj Národná implementačná a koordinačná autorita a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky