B. Gröhling: Zriadením školy s vyučovaním v slovenskom jazyku v Šamoríne sme naplnili dlhoročnú požiadavku rodičov

Po rokoch sľubov predchádzajúcich vedení rezortu školstva sa rodičia detí v dunajskostredskom okrese dočkali vzdelávania v slovenskom jazyku. Od nového školského roka budú môcť prví žiaci navštevovať novozriadenú základnú školu v budove gymnázia v Šamoríne.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling

V dunajskostredskom okrese bol dlhodobý problém s dostupnosťou vzdelávania detí
v slovenskom jazyku. Preto už v roku 2016 prišli rodičia s požiadavkou na zvýšenie školských kapacít pre vyučovanie v materinskom jazyku. K riešeniu sa však nepriblížili ani po spísaní petície, osobných stretnutiach s najvyššími predstaviteľmi štátu a ich žiadosť sa nepodarilo naplniť ani predchádzajúcim vedeniam ministerstva školstva.

„Po takmer piatich rokoch nášho vytrvalého boja sa rodičia z 10 obcí v okrese Dunajská Streda dočkali dostupnosti povinného  vzdelávania svojich detí v slovenskom jazyku.  Je dôležité, aby štát v tomto špecifickom regióne bol schopný využiť svoju  zákonnú možnosť zriadiť  chýbajúcu základnú školu s vyučovaním  v štátnom jazyku.  Deti nesmú  doplácať na politické zámery menšinových politických strán, ktoré sú väčšinovo zastúpené v miestnych samosprávach. Preto ďakujeme a oceňujeme kroky pána župana Viskupiča, pána ministra Gröhlinga a v neposlednom rade prácu korektných štátnych úradníkov, ktorí  sa touto témou zaoberali. Máme za to, že ak je právo na strane občanov, je dôležité vytrvať vo svojich požiadavkách a nepoľaviť v občianskom aktivizme,“ uviedli z OZ Iniciatíva BKZ.

„Tento problém som riešil už ako opozičný poslanec, no vyriešiť sa mi ho podarilo až o štyri roky neskôr. Nato, aby sme umožnili vzdelávať deti podľa požiadaviek rodičov, sme najskôr museli zrealizovať zmeny v zákone, prebrať kompetencie od ministerstva vnútra a následne ako ministerstvo založiť základnú školu,“ priblížil šéf rezortu školstva Branislav Gröhling.

Vďaka tomu sa zriadila škola a prvé triedy, v ktorých sa budú od školského roka 2022/2023 vzdelávať žiaci v slovenskom jazyku. Základná škola je dočasne umiestnená v budove Gymnázia M. R. Štefánika v Šamoríne. Po uplynutí tohto obdobia bude pre základnú školu vyčlenená samostatná budova. „Ďakujem za podporu riešenia tohto problému trnavskému županovi Jozefovi Viskupičovi, bez ktorého by takéto riešenie nebolo možné. Pán Viskupič vždy vnímal školstvo ako svoju prioritu, dokazoval to počas celého mandátu a verím, že to tak bude aj do budúcna,“ doplnil Gröhling.

„Na základe dobrej spolupráce sme dokázali zareagovať na požiadavky rodičov. Priestory sme bezodplatne poskytli regionálnemu úradu školskej správy a zafinancovali sme však ich adaptáciu. Triedy aj zázemie sú už upravené a vymaľované a v týchto dňoch prichádza nábytok, ktorý vychádza z modelovej školy. Som rád, že už od tohto septembra do nich vstúpia žiaci prvého a piateho ročníka. Aktuálne evidujeme 12 prváčikov, 20 budúcich piatakov a do konca augusta majú rodičia stále možnosť svoje deti prihlásiť,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Ďalšia takáto už zriadená škola by mala prijať prvých žiakov od budúceho školského roka aj v priestoroch župnej SOŠ obchodu a služieb v Galante.

„Práve takéto malé kroky, ako podpora výučby materinského jazyka tam, kde chýba, alebo podpora škôl pre žiakov so zrakovým znevýhodnením, na ktoré sa dlhodobo zabúdalo a podarilo sa nám ich tento rok vďaka plánu obnovy zafinancovať, sú tými opatreniami, ktoré tvoria reformu školstva,“ dodal minister školstva.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky