B. Gröhling: Žiaci základných škôl budú mať po prvý raz pokryté výdavky na nákup učebníc cudzieho jazyka

Pokrytie všetkých výdavkov na nákup učebníc cudzieho jazyka. To je cieľom finančného príspevku z Plánu obnovy a odolnosti SR v objeme 7,6 milióna eur, ktorý je určený pre základné školy a prvé štyri ročníky osemročných gymnázií.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling

Školy dostanú tento rok dokopy 19,1 milióna eur, za ktoré si zakúpia a vyberú učebnice. Na učebnice cudzieho jazyka pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií je vyčlenených 7,6 milióna eur. Školy môžu zakúpiť učebnice a pracovné zošity zo zoznamu zverejneného na webovom sídle ministerstva školstva. Školy celkovo vyberajú z 249 titulov.

„Uvedomujeme si, že znalosť cudzích jazykov a výučba cudzích jazykov je v dnešnej dobe nevyhnutná. Naším cieľom je podporiť mladých ľudí, aby ovládali cudzie jazyky, a preto tento rok prispievame žiakom na učebnice cudzích jazykov,“ uviedol šéf rezortu školstva.

Vzhľadom na to, že ide o financie z európskych zdrojov, je potrebné, aby školy vyplnili formulár s čestným prehlásením, zadali ho do systému a až následne dostanú financie na nákup učebníc. Formulár nájdu školy na webovom sídle ministerstva školstva.

„Otvorenie trhu s učebnicami bolo jedným z našich záväzkov, tak v programe strany, ako aj v programovom vyhlásení tejto koalície. Už tretí rok tento záväzok plníme. Tento rok ale prinášame niekoľko noviniek. Školám sa rozšíril výber o 360 nových titulov. Vďaka zmene zákona nákup učebníc neprebieha v režime verejného obstarávania. Najväčšou novinkou ale je to, že tento rok prispievame školám aj na učebnice cudzích jazykov,“ uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling.

Na ostatné učebnice dostanú školy dovedna 11,5 milióna eur. Príspevok dostanú všetky základné aj stredné školy, bežné aj špeciálne. Financie dostanú školy podľa počtu žiakov v ročníkoch, no učebnice zakupujú podľa svojich potrieb. Ak napríklad majú dostatok učebníc pre 5. a 6. ročník, financie využijú na nákup učebníc pre ostatné ročníky. Presný rozpis finančných prostriedkov na učebnice a zoznam 2 380 titulov nájdu školy na webovom sídle ministerstva školstva.

„Vymeniť všetky staré učebnice za nové a moderné nedokážeme zo dňa na deň. Každým rokom ale takto chceme školám prispievať, aby sme postupne k žiakom dostali moderné a kvalitné učebnice hodné 21. storočia,“ uzavrel Branislav Gröhling.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky