B. Gröhling: Školské kluby detí preplatíme žiakom v hmotnej núdzi

Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo z rodín v hmotnej núdzi budú mať preplatenú účasť v školskom klube detí. Ide o ďalšiu z investícií z Plánu obnovy. Na výzvu je vyčlenených viac ako 2,6 milióna eur a prihlásiť sa do nej je možné do 17. januára 2022.

minister školstva Branislav Gröhling

„Školské kluby detí vnímame ako miesto, kde si žiaci môžu po vyučovaní upevniť poznatky, socializovať sa, budovať vzťahy s rovesníkmi a venovať sa vzdelávacím aktivitám. Je to dôležité miesto pre rozvoj dieťaťa. Sú však aj rodiny, ktoré si nemôžu dovoliť poplatky za ŠKD. Práve tieto deti ŠKD veľmi potrebujú a preto vyhlasujeme túto výzvu,“ priblížil Branislav Gröhling, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.

„Snažíme sa nájsť všetky spôsoby ako pomôcť všetkým deťom na školách. Už po tretí raz sme spustili projekt doučovania. Vyhlásili sme výzvu na pomocných vychovávateľov v materských školách. Teraz spúšťame aj podporu ŠKD. Takto chceme v školstve zachytiť čo najviac detí a pomôcť im, aby sa im v škole lepšie darilo,“ dodal šéf rezortu školstva.

Do výzvy sa môžu zapojiť všetky základné školy, špeciálne základné školy či spojené školy, ktoré majú organizačnú zložku základná škola a prevádzkujú školský klub detí.

Rezort školstva na výzvu vopred upozorňoval a kontaktoval aj školy, ktoré majú vyšší podiel žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Rovnako rezort komunikoval v tejto veci aj s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, aby oslovil školy, ktoré sa môžu do výzvy zapojiť.

„Prostredníctvom tejto aj ďalších výziev z Plánu obnovy sa zameriavame na to, aby sme ohrozeným žiakom pomohli vo všetkých úrovniach vzdelávania – od materských, cez základné až po stredné školy a pomohli im tak uspieť v živote,“ uviedla Svetlana Síthová, štátna tajomníčka pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávanie. Rezort školstva vyčlenil z Plánu obnovy aj prostriedky na dve ďalšie výzvy. Ide o výzvu na pomocných vychovávateľov do materských škôl a výzvu na preplatenie doučovania na základných a stredných školách. Školy sa do obidvoch výziev môžu zapojiť do 10. januára 2022.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky