B. Gröhling: Registrovať sa na očkovanie môžu všetci pedagogickí zamestnanci materských, základných a stredných škôl

Ministerstvo školstva dnes na základe záujmu umožnilo registráciu na očkovanie všetkým pedagogickým zamestnancom škôl. Očkovať sa tak budú môcť prioritne v prvej fáze nielen učitelia materských škôl a prvého stupňa ZŠ, ale všetci pedagogickí zamestnanci vrátane II. stupňa ZŠ, stredných škôl a školských zariadení.

minister školstva Branislav Gröhling

Na základe vysokého záujmu náhradníkov rezort školstva rozšíril možnosť priameho prihlásenia sa na očkovanie pre všetkých pedagogických zamestnancov materských, špeciálnych, základných, stredných škôl a internátov vo veku do 55 rokov (vrátane). Prostredníctvom formulára zverejneného na stránke https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vactination-teacher-18-55.html sa na očkovanie môžu na konkrétny termín prihlásiť títo zamestnanci:

  • pedagogickí zamestnanci materskej školy a špeciálnej materskej školy,
  • pedagogickí zamestnanci základnej školy a špeciálnej základnej školy (vrátane ŠKD),
  • pedagogickí zamestnanci strednej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, praktickej škole alebo odbornom učilišti a ich školských zariadení,
  • pedagogickí zamestnanci strednej školy a jej školského zariadenia,
  • zamestnanci špeciálneho výchovného zariadenia (reedukačné centrá, diagnostické centrá a liečebno-výchovné sanatóriá).

„Do kategórie pedagogický zamestnanec, samozrejme, spadajú aj vychovávatelia, pedagogickí asistenti učiteľa, špeciálni pedagógovia a pedagogickí zamestnanci internátov na školách,“ vysvetlil minister školstva Branislav Gröhling.

Na dni 21.2.2021 až 26.2.2021 sú ešte voľné termíny v očkovacích centrách Banská Bystrica, Bardejov, Bojnice, Bratislava, Dunajská Streda, Galanta, Humenné, Komárno, Košice, Levice, Liptovský Mikuláš, Michalovce, Myjava, Považská Bystrica, Prešov, Rimavská sobota, Rožňava, Snina, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Svidník, Topoľčany, Trebišov, Trnava, Trstená, Vranov nad Topľou a Žiar nad Hronom.

V tejto chvíli nie sú k dispozícii ďalšie termíny na očkovanie pedagogických zamestnancov nad 56 rokov. „Akonáhle spustíme možnosť registrácie zamestnancov nad 56 rokov, budeme o tom hneď informovať. Našou prioritou je dať možnosť sa zaočkovať všetkým zamestnancom škôl a školských zariadení v čo najkratšej dobe. V tejto chvíli už v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR intenzívne robíme na tom, aby sa zoznam oprávnených osôb rozšíril aj na ďalších pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení,“ uviedol Gröhling.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky