B. Gröhling: Register voľných kapacít v školách pre žiakov z Ukrajiny je spustený

Ľahší nástup pre deti, žiakov a študentov z Ukrajiny do škôl. To je cieľom registra voľných miest na školách, ktorý pripravil rezort školstva. Tento register sa nachádza na webovej stránke ministerstva a k dispozícii je aj jeho ukrajinská mutácia. Rovnako sa na nej môžu zaregistrovať či už slovenskí alebo ukrajinskí občania, ktorí majú v súvislosti s vlnou utečencov záujem pomôcť školám. Potrebné je uviesť svoju kvalifikáciu. Školy môžu v registri dobrovoľne zverejniť svoje voľné kapacity pre ukrajinské deti. Naďalej však platí, že rodičia môžu ísť priamo do preferovanej školy a zistiť, či je v nej voľná kapacita pre ich dieťa a požiadať o zaradenie žiaka.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling

Rodičia utekajúci pred vojnou z Ukrajiny kontaktujú priamo školy, na ktorých chcú, aby sa ich dieťa vzdelávalo. Aby im však rezort školstva uľahčil proces hľadania školy s voľnými miestami, vytvoril na webovom sídle ministerstva školstva v záložke „Situácia na Ukrajine“ https://ukrajina.minedu.sk/ zoznam, do ktorého školy nahlasujú, akú majú kapacitu na prijatie nových žiakov. V prvej časti je zverejnená mapa, v ktorej sú vyznačené voľné kapacity v materských, základných a stredných školách na Slovensku spolu s kontaktnými údajmi, ktoré môžu využiť ukrajinskí rodičia. Po vybavení dočasného útočiska môžu utečenci z Ukrajiny priamo kontaktovať školy a začať u nás študovať. „Tieto informácie o voľných kapacitách v školách sú orientačné, preto je potrebné kontaktovať príslušnú školu, aby to potvrdila,“ upresnil minister školstva Branislav Gröhling.

V druhej časti webovej stránky https://ukrajina.minedu.sk/zaregistrovat-skolu/ je zverejnený register pre materské, základné a stredné školy. Vyplnením dotazníka sa školy zaradia do siete škôl, ktoré majú kapacitu na umiestnenie detí a žiakov z Ukrajiny. Rodičom sa tak uľahčí proces hľadania škôl, ako aj proces začlenenia mnohých detí. „K dnešnému dňu sa prihlásilo 24 škôl, ktoré vedia poskytnúť 588 miest a ďalšie školy postupne pribúdajú,“ dopĺňa minister.

V prípade, že učiteľ z Ukrajiny hľadá pracovné miesto, vyplní online formulár, ktorý je uverejnený v ďalšej časti na tejto webovej stránke https://ukrajina.minedu.sk/praca-v-skolstve/. Okrem kvalifikácie záujemca uvádza aj mesto, respektíve kraj, v ktorom chce pracovať. Vďaka tomuto dotazníku budú mať školy prístup k informáciám o záujemcoch a budú ich môcť kontaktovať. Doposiaľ sa zaregistrovalo 16 ľudí.

Na webovej stránke rezortu školstva sú naďalej zverejnené všetky postupy a odporúčania, ktoré majú školy dodržiavať pri zaraďovaní žiakov z Ukrajiny do tried. Pre rodičov z Ukrajiny sú dostupné informačné letáky v slovenčine aj ukrajinčine spolu s kontaktmi na poradenstvo v ukrajinskom jazyku. Metodickú prípravu škôl a učiteľov realizujú priamo riadené organizácie ministerstva ako MPC, VúDPaP, ŠPÚ či IUVENTA prostredníctvom webinárov a seminárov, ktorých odkazy sú rovnako dostupné na webe. Rezort školstva zároveň vyčlenil jednorazový príspevok 200 eur na každého žiaka z Ukrajiny, ktorý sa bude vzdelávať na tunajšej základnej alebo strednej škole. Zároveň budú podporené aj jazykové kurzy pre deti cudzincov, školám budú preplácané cez takzvané dohodovacie konanie. Vďaka „Lex Ukrajina“ bude možné zamestnať aj ukrajinských učiteľov alebo asistentov učiteľa.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky