B. Gröhling: Po rokoch debatovania o dvojzmennej prevádzke sme dosiahli skutočné riešenie. Školy môžu žiadať o financie na jej odstránenie

Budovanie novostavieb, prístavieb, nadstavieb či rekonštrukcie existujúcich budov na rozšírenie kapacít v základných školách. To je zámer výzvy, do ktorej sa môžu zapojiť školy s dvojzmennou prevádzkou a žiadať financie na dobudovanie kapacít. V obnovených priestoroch sa má zároveň dosiahnuť úspora primárnej energie aspoň na úrovni 30 percent.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling

„Po rokoch diskutovania predchádzajúcich vedení ministerstva, sme teraz prešli od debatovania o dvojzmennej prevádzke v základných školách k činom a našli sme skutočné riešenie. Je nepredstaviteľné, že v roku 2022 ešte stále máme deti, ktoré sa vzdelávajú aj popoludní len preto, že štát nevie zabezpečiť dostavbu kapacitných priestorov. Máme plán, máme riešenie, máme financie a dobrú spoluprácu so samosprávou, aby sme to vyriešili,“ uviedol minister školstva Branislav Gröhling.

Finančné prostriedky v celkovej výške viac ako 34,5 milióna eur budú poskytnuté z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Vďaka tomu by mala byť do konca roka 2026 odstránená dvojzmenná prevádzka na minimálne 49 základných školách a žiaci by sa mohli vzdelávať štandardným spôsobom. 

„Bude sa to týkať viac ako 6 300 žiakov v 401 triedach, ktorí sa vzdelávajú popoludní. O finančné prostriedky z tejto výzvy budú môcť žiadať všetky základné školy alebo zriaďovatelia v danej obci alebo v danej lokalite, ktorej sa to týka,“ priblížil minister Gröhling.

Finančné prostriedky je možné použiť na vybudovanie alebo stavebno-technické úpravy pridruženej infraštruktúry (napríklad školských jedální či vonkajších priestorov), obstaranie pozemkov alebo stavieb určených na zvýšenie kapacity základných škôl či ich vybavenia.

Žiadosti sa môžu prekladať až do vyčerpania finančných prostriedkov.  

K všetkým výzvam a kritériám dali súhlasné stanovisko aj Národná implementačná a koordinačná autorita a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky