B. Gröhling: Otvorený trh dáva školám možnosť výberu tých učebníc, ktoré potrebujú pre svojich žiakov a zároveň odbremení rodičov

Ministerstvo školstva pokračuje v otváraní trhu s učebnicami. Učebnice sa už nebudú vyberať podľa centralizovanej politiky, ale každá škola si slobodne zadováži presne tie tituly, ktoré pre svojich žiakov potrebuje. Navyše sa týmto spôsobom minimalizujú investície rodičov. Dovedna tak za dva roky rezort školstva vyčlenil 23,6 milióna eur na trh s učebnicami.

Otvorený trh dáva školám možnosť výberu tých učebníc, ktoré potrebujú pre svojich žiakov a zároveň odbremení rodičov

Ministerstvo školstva naďalej pracuje na modernizácii školského systému. Po splnení dlhodobej požiadavky učiteľov a odbornej verejnosti, sa v minulom roku podarilo otvoriť trh s učebnicami. „Pred pár mesiacmi sme investovali 5,7 milióna eur do učebníc určených pre deti na 1. stupni ZŠ. Teraz posielame školám ďalších 6,5 milióna eur – konkrétne pre druhý stupeň ZŠ a pre stredné školy. Spoločne tak tento rok investujeme 12,2 milióna eur do učebníc pre žiakov základných a stredných škôl,“ priblížil minister školstva Branislav Gröhling.

V roku 2020 do tohto zoznamu pribudlo 362 nových učebníc a didaktických prostriedkov, a to v slovenskom aj maďarskom jazyku. Sú to učebnice pre bežné aj pre špeciálne školy, pričom ponuka učebníc sa stále rozširuje. „Od začiatku sa snažíme presadiť modernejší a individuálnejší prístup k vzdelávaniu postavený na potrebách žiakov. Otvorený trh s učebnicami je jedným z nástrojov, ako to dosiahnuť. Školy a učitelia si môžu vyberať učebnice tak, ako potrebujú pre svojich žiakov, ktorých najlepšie poznajú. Zároveň sa tým minimalizujú aj výdavky rodičov, ktorí neraz na niektoré učebnice doplácali,“ vysvetlil Gröhling.

Školy získavajú financie podľa počtu žiakov v daných ročníkoch – teda v rámci 2. stupňa základných škôl a stredných škôl. Výhodou je, že si nemusia zakúpiť učebnice pre každý ročník. Stačí, ak si zakúpia učebnice podľa toho, čo naozaj potrebujú. Napríklad v prípade, že má škola dosť učebníc pre piatakov a šiestakov, zakúpi si iba učebnice pre siedmakov.

„Je tiež dôležité, aby školy pristupovali k nákupu učebníc zodpovedne a rozumne – aby využívali hlavne učebnice, ktoré nie sú jednorazové a ktoré môžu byť odovzdané aj ďalším žiakom,“ zdôraznil.

Rovnako je plánovaná ďalšia mimoriadna investícia do tejto oblasti. Pôjde o 41 miliónov eur z Plánu obnovy. V súvislosti s plánovanou digitalizáciou chce ministerstvo školstva podporiť aj digitálne verzie učebníc. „Týmito pravidelnými investíciami náš záväzok postupne plníme a chceme tak prispievať k modernejšiemu a lepšiemu školstvu. Ďalšími krokmi bude aj digitalizácia učebníc, ktorá jednak prispeje k väčšej efektívnosti využívania finančných prostriedkov, ale zároveň dajú učiteľom a žiakom viac možností,“ uzavrel šéf rezortu školstva Branislav Gröhling.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky