B. Gröhling: Optimalizácia siete škôl je jednou z našich priorít

  • Dátum: 18.06.2020

Krajské samosprávy majú programy na zefektívnenie siete stredných škôl a ministerstvo školstva krajom v napĺňaní týchto programov pomôže. Vyplýva to zo záverov dnešného rokovania Združenia samosprávnych krajov SK8 s ministrom školstva, vedy výskumu a športu Branislavom Gröhlingom.

„Ako ministerstvo by sme boli veľmi radi súčinní s krajmi, aby sme posúvali školstvo ďalej a vytvárali kvalitný stupeň vzdelania pre mladých ľudí,“ uviedol minister školstva, vedy výskumu a športu Branislav Gröhling.

Kraje sú najväčším zriaďovateľom stredných škôl na Slovensku. Hustota siete týchto škôl dlhodobo nekorešponduje s demografickým vývojom. Najmä mnohé odborné školy ponúkali uchádzačom o štúdium výrazne viac voľných miest než aký bol o tieto školy záujem. Racionalizácia siete by mala priniesť štátu úspory a aj preto ju dlhodobo odporúčajú aj vládni analytici, napríklad z Útvaru hodnoty za peniaze pri ministerstve financií.

Peniaze ušetrené prípadným znížením počtu škôl v sieti chcú ministerstvo školstva a samosprávne kraje nasmerovať späť do škôl – ako investície. „Je to tom, aby sme vedeli lepšie zaplatiť učiteľov, aby sme vedeli lepšie vybaviť školy, aby každá škola mala jedáleň, knižnicu či telocvičňu a na to by mali byť používané ušetrené financie,“ uviedol minister školstva Branislav Gröhling. „Budeme chodiť do regiónov a vysvetľovať na zastupiteľstvách aj rodičom, prečo je dobré niektoré stredné školy zlúčiť,“ dodal na adresu pomoci samosprávam.

Zástupcovia krajov na čele s predsedom zoskupenia SK8 Jozefom Viskupičom rokovali s ministrom školstva aj o bezpečnosti na školách po vrútockej tragédii. Minister B. Gröhling župám prisľúbil metodiku vypracovanú v spolupráci s ministerstvom vnútra a Akadémiou Policajného zboru v Bratislave. „Budeme sa snažiť vyškoliť personál ako sa chovať v týchto situáciách,“ dodal šéf rezortu školstva.

FOTO – TASR

 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku