B. Gröhling: Na letné školy máme pozitívnu spätnú väzbu, chceme ich viac finančne podporovať

  • Dátum: 21.08.2020

Mnisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR má veľmi pozitívnu spätnú väzbu na letné školy. Rezort školstva chce aj preto pod vedením Branislava Gröhlinga prispievať na tento projekt oveľa viac financií.

„Cestujeme po celom Slovensku, aby sme videli, ako fungujú letné školy, a aby sme dostali spätnú väzbu. Je veľmi pozitívna, takže aj počas budúcich letných prázdnin budeme pokračovať s letnými školami. Budeme ich určite rozširovať a prispievať na ne oveľa viac financií. Chceli by sme, aby boli variabilnejšie a boli v priebehu dvoch mesiacov, aby si školy mohli vyberať jednotlivé moduly. Budeme to ešte celé kreovať aj na základe spätnej väzby,“ povedal na dnešnej návšteve letnej školy v Bystranoch Gröhling.

V Bystranoch prejavilo záujem o letnú školu 88 detí. „Zo záujmu som bola nadšená, pretože v čase, keď sa otvárali školy na dobrovoľnej báze, tak ten záujem tam nebol, prevládal tu strach. Fungovali sme hravou formou, prešli sme si všetky prierezové témy, deti sa tešili,“ popísala riaditeľka ZŠ v Bystranoch Čurillová.

Poslankyňa NR SR Mária Šofranko rovnako vyzdvihla prínos letných škôl. „Detičky boli úžasné. Recitovali, spievali. Pochopili sme, že letná škola im veľmi pomohla a musíme v tom pokračovať,“ doplnila.

„Vítam, že sa spustil projekt letných škôl pre žiačky a žiakov, ktorí v dôsledku prerušenia vyučovania súvisiaceho s pandémiou COVID-19 nemali žiadny alebo sťažený prístup k výchove a vzdelávaniu a teraz majú možnosť dobehnúť zameškané učivo zmysluplne a pod odborným vedením tráviť voľný čas, či pripraviť sa na nový školský rok,“ zdôraznila prínos letnej školy splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková.

Šéf rezortu školstva sa počas dnešnej návštevy Bystrian oboznámil s tým, aké problémy trápia základnú školu. Napríklad aj chýbajúca jedáleň. „Preberali sme dôležité veci ohľadom financovania či stravovania. Budeme sa musieť pozrieť na legislatívu, čo sa týka školských jedálni alebo stravovania, ale aj obsahu jedáBystranyl. Okrem toho, že budeme mať vzdelaných, mladých ľudí, tak aby boli aj zdraví,“ podotkol minister.

Podľa splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity škola v Bystranoch nie je jediná, ktorá má problémy so stravovaním. Niekde napríklad nemajú vôbec budovu jedálne a poskytujú suchú stravu.

Mária Šofranko považuje za najdôležitejšie, aby mali deti rovnakú štartovaciu čiaru, a preto je pre ňu prioritou predprimárne vzdelávanie. „Prioritou je aj dobudovanie kapacít, ktoré nám chýbajú a vylepšovanie už existujúcich materských škôl. Je potrebné sa tejto téme venovať. Projekty sú pripravené a uvidíme, aké bude pokračovanie,“ doplnila poslankyňa národnej rady.

Ministerstvo školstva podporí 244 projektov letných škôl a rozdelí im 375 800 eur. Za tieto peniaze môžu školy zrealizovať 581 cyklov v celkovej dĺžke trvania 19 225 hodín pre 8553 detí. Cieľom letných škôl je vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach žiakov, ktoré vznikli alebo sa prehĺbili v dôsledku prerušeného vyučovania v školách, ako aj poskytnúť možnosť adaptácie žiakov na začatie školského roka 2020/2021 po stránke vzdelávacej, socializačnej a výchovnej.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku