B. Gröhling: Investujeme ďalších 8 miliónov eur na asistentov učiteľa

Ministerstvo školstva spúšťa premenu poradenského systému pre deti a žiakov. Súčasný rozdvojený systém postupne nahradí systém, v ktorom dieťa dostane komplexnú starostlivosť „pod jednou strechou“. Rodičom prinesie jednoduchšiu orientáciu v možnostiach pomoci a deťom včasný prístup ku kvalitnej podpore a poradenstvu naprieč celým Slovenskom. Spustenie nového systému je plánované na január 2023.

minister školstva Branislav Gröhling

Základné školy navštevuje v súčasnosti približne 75-tisíc detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Služby poradenstva a prevencie deťom poskytujú dva druhy zariadení – centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP).

CPPPaP poskytujú služby deťom a žiakom bez zdravotného postihnutia a CŠPP deťom a žiakom so zdravotným postihnutím. Rodičia a často ani školy nevedia v akých prípadoch do ktorého centra by mali deti ísť. Rodiny a školy niekedy dostavajú z rôznych centier protichodné výstupy a je pre nich náročné sa v odporúčaniach zorientovať.

Súčasnému systému chýba aj miesto, kde by sa spojili a zosúladili pohľady špecialistov, a dieťa tak získalo komplexnú službu z oboch typov zariadení. Preto ministerstvo spúšťa premenu súčasného systému na nový, zjednotený pod jednou strechou. „Naším cieľom je tento systém zlepšiť, zjednodušiť a dostať bližšie k deťom,“ zdôraznil minister školstva Branislav Gröhling.

Po novom bude pre dieťa a jeho rodičov k dispozícii podpora na piatich na seba nadväzujúcich úrovniach. Na prvom stupni od učiteľa v triede, na druhom stupni od školského podporného tímu, na 3. a 4. stupni v Centre poradenstva a prevencie a na 5. stupni v Špecializovanom centre poradenstva a prevencie.

Pilierom zmien budú štandardy poskytovaných služieb, čím sa zabezpečí rovnaká miera kvality v jednotlivých centrách poradenstva. „Bez ohľadu na to, či príde dieťa do centra v Michalovciach alebo v Bratislave, dostane rovnaký štandard služby,“ podčiarkla riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Janette Motlová.

Jednotlivé úrovne poradenského systému prepojí jednotný e-systém, čím sa zabezpečí vzájomná informovanosť odborníkov a redukcia byrokracie v poradenstve. Rodičov bude procesom sprevádzať koordinátor klienta. „Rodičovi sa už v praxi nebude stávať to, že mu pri návšteve centra povedia – sem nepatríte a musíte ísť do iného centra,“ uviedla riaditeľka Odboru inkluzívneho vzdelávania na ministerstve školstva Svetlana Síthová.

Šéf rezortu školstva B. Gröhling pripomenul, že ministerstvo už investovalo do asistentov a podporných tímov na školách 83 miliónov eur v rámci projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. „V súčasnosti máme vďaka národnému projektu na školách 1947 asistentov a 778 členov inkluzívnych tímov,“ dodal s tým, že ministerstvo uvoľní 8 miliónov eur, aby finančnú pomoc získalo ďalších 205 škôl, ktoré zatiaľ neboli podporené. Deťom a žiakom by tak malo byť k dispozícii na školách spolu 2296 asistentov a 909 členov podporných tímov, ktorí sa stanú kostrou spomínaného druhého stupňa nového systému poradenstva.

Zmeny budú súčasťou školského zákona, ktorý bude predložený do skráteného medzirezortného pripomienkového konania. Nový systém poradenstva by mal začať platiť od januára 2023.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky