B. Gröhling: Aj v novom školskom roku preplatíme ŠKD deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, dotkne sa to takmer 5-tisíc žiakov

Podpora rodín zo sociálne znevýhodneného prostredia či v hmotnej núdzi. To bolo cieľom druhého kola výzvy na preplácanie školských klubov detí. Príspevok na žiaka dostane každá škola, ktorá sa do výzvy zapojila. V novom školskom roku sa tak vďaka financiám z Plánu obnovy a odolnosti toto opatrenie dotkne takmer 5-tisíc žiakov.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling

Jedným z riešení, ako pomôcť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi, je zvýšiť objem hodín, ktorý trávia škole. To sa dá zrealizovať prostredníctvom aktivít v školských kluboch detí (ŠKD). 

„ŠKD je dôležitý aj na to, aby si deti a žiaci upevnili poznatky či budovali vzťahy s rovesníkmi,“ priblížil minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling.

Pre mnohých rodičov je však tento poplatok výdavkom, ktorý nemôžu pokryť. Rezort školstva preto pripravil na nový školský rok druhé kolo výzvy kompenzácie poplatkov v ŠKD, v ktorom mohli školy žiadať o príspevok, a to bez ohľadu na zriaďovateľa.

Do výzvy sa zapojilo 202 škôl, vďaka čomu bude podporených 4689 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo v hmotnej núdzi. Financie budú poskytnuté na obdobie od 1. septembra 2022 do 30. júna 2023. Na kompenzáciu poplatkov na ŠKD je vyčlenená suma 703 350 eur, čo znamená preplatenie bežného poplatku na žiaka 15 eur na mesiac.

V minulom školskom roku 2021/2022 bolo podporených sumou 289 575 eur 229 škôl.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky