Až 84 percent žiakov má kladný vzťah k svojim učiteľom

29.04.2010

     Až 84 percent žiakov základných a stredných škôl má pozitívny vzťah k svojim učiteľom. Ukázal to prieskum, ktorý realizoval Ústav informácií a prognóz školstva na reprezentatívnej vzorke 2 560 žiakov (1 263 žiakov ZŠ a 1 297 žiakov SŠ).
     „Toto zistenie považujem za veľmi významné, keďže pozitívny vzťah k učiteľom je základom dobrého vzťahu žiakov ku škole a vzdelávaniu celkovo," konštatoval podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj počas dnešnej celoštátnej konferencie „Vzťah žiakov k súčasnej škole". 
     Na konferencii, na ktorej boli prezentované výsledky spomínaného prieskumu, sa zúčastnilo niekoľko desiatok odborníkov z oblasti školstva, psychologického poradenstva i zástupcovia škôl. 
     Cieľom prieskumu bolo získať relevantné informácie o súčasných postojoch a vzťahu žiakov k svojej škole, výchovno-vzdelávaciemu procesu, učiteľom i spolužiakom. Všímal si aj ich vzťah k svojej vlasti, národu či mimoškolskej záujmovej činnosti a voľnému času.
     Prieskum okrem iného ukázal, že rado alebo väčšinou rado chodí do školy 60,5 % žiakov základných škôl a 58,2 % stredoškolákov. Naopak, veľmi nerado navštevuje školu 9 % žiakov ZŠ a 7,3 % žiakov SŠ. Pozitívne postoje k národu a národnosti vyjadrovalo takmer 80 percent žiakov (ZŠ - 79,7 %, SŠ - 77,8 %), pričom každý tretí je veľmi hrdý na to, že je príslušníkom svojho národa.
Fotogaléria

Bratislava 29. apríl 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku