AVÍZO: Neformálne zasadnutie ministrov pre konkurencieschopnosť (COMPET), časť výskum (18. - 19. júl, Bratislava)

15.07.2016
     Minister Peter Plavčan bude viesť v utorok 19. júla 2016 neformálne rokovanie na úrovni ministrov EÚ zodpovedných za konkurencieschopnosť, časť Výskum, v priestoroch bratislavskej Reduty. Pre rezort školstva, vedy, výskumu a športu ide o jedno z najdôležitejších podujatí v rámci predsedníctva Slovenska v Rade EÚ.
Hlavné témy diskusií:
1. Opatrenia na podporu mladých výskumníkov - zvýšenie atraktivity vedeckej kariéry, podpora mobility a investícií do ľudského potenciálu vo výskume a vývoji.
2. Rozvoj európskeho výskumného, vývojového a inovačného ekosystému inovatívnych malých a stredných podnikov.
     Na diskusiách k obom témam sa zúčastní komisár EK pre vedu, výskum a inovácie Carlos Moedas.
     Tlačová konferencia sa uskutoční 19. júla 2016 o 12.30 h v Redute, v sále pre TK. Na TK vystúpia aj excelentní európski mladí výskumníci, ktorí priblížia svoje skúsenosti a možné opatrenia na zvýšenie záujmu mladých ľudí o vedu.
     Viac informácií v prílohe.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku