AVÍZO: Bratislava bude hostiť medzinárodný kongres o supervízii a koučingu

14.09.2016
     Odborníci z celej Európy sa stretnú v Bratislave v dňoch 16. a 17. septembra 2016 na medzinárodnom kongrese s názvom Supervízia a koučing v meniacej sa Európe .  Toto významné podujatie sa koná každé dva roky a organizuje ho Európska asociácia pre supervíziu a koučing (EASC) tentoraz spoločne s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP). Kongres sa bude konať v priestoroch Paneurópskej vysokej školy v Bratislave na Tomášikovej ulici pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade EÚ.
     Hneď na úvod podujatia je naplánovaná tlačová konferencia. Tá sa uskutoční v čase od 15.15 do 15.45 h v priestoroch Vedeckej rady Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Okrem riaditeľa VÚDPaP-u Petra Lukáča sa na nej zúčastní aj prezidentka EASC pani Susanne Rieger, pani Jiřina Šiklová z Univerzity Karlovej v Prahe, ako aj viceprezident EASC Jan Kožnar.
     Ústrednou témou príspevkov konferencie, ktoré prednesú odborníci z Česka, Nemecka, Španielska, Švajčiarska či Rakúska, budú možnosti ďalšieho rozvoja supervízie a koučingu, najmä vo vzťahu k európskemu kontextu. Konferencia tradične ponúkne miesto pre diskusiu a nadväzovanie kontaktov medzi supervízormi, koučmi a odborníkmi z vedeckých a vzdelávacích inštitúcií, ktorí pracujú v oblasti supervízie a koučingu. Na workshopoch bude priestor na výmenu skúseností z rôznych oblastí supervízie poskytovanej rôznymi profesiami. Pre slovenských a českých účastníkov bude k dispozícii aj posterová sekcia.
     Vítaní sú všetci experti a odborníci, ktorí sa venujú supervízii a koučingu v pomáhajúcich profesiách alebo v iných odvetviach (biznis, manažment, vzdelávacie inštitúcie a pod.).
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku