Autogramiáda s popularizátormi vedy

  • Dátum: 16.03.2017
     Na záver Mesiaca knihy pripravilo Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky pri CVTI SR prezentáciu dvoch najnovších popularizačných publikácií  od uznávaných vedcov a zanietených popularizátorov vedy.
     Na podujatí predstaví profesor Štefan Luby z Fyzikálneho ústavu SAV svoj „Nanosvet na dlani“  a doktor Miroslava Saniga z Ústavu ekológie lesa SAV priblíži aká je „Naša príroda v kocke.“ Spomenuté publikácie vydalo Vydavateľstvo Veda pre CVTI SR. 
     Prezentácia kníh bude spojená s diskusiou s autormi a autogramiádou. Konať sa má pri príležitosti Mesiaca knihy, v utorok 28.3. 2017 o 17.00 hod. v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave, v konferenčnej miestnosti na 2. poschodí. Podujatie je určené pre širokú verejnosť a vstup je voľný.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku