Navigácia

Autá a ekológia. Spojenie, ktoré vyžaduje inovácie

Ekologické inovácie a automobilový priemysel. Téma „číslo 1“ pre pripravovanú konferenciu. Podujatie predstaví výsledky medzinárodného projektu, v ktorom sa cielilo práve na sieťovanie odborníkov, ktorí prispejú k efektívnejšej výrobe áut s benefitom ochrany životného prostredia.

ilustračný obrázok

„Vylepšovať procesy pri výrobe dopravných prostriedkov pomáhajú nové vedomosti a zručnosti, ich získavanie a zdieľanie. Úlohu tu zohrávajú školenia a zvyšovanie povedomia v tejto oblasti. Projekt DRIVEN v rámci programu Erasmus+ svojím obsahom a zameraním na kombináciu automobilového priemyslu a vyššie vzdelávanie pre ekologické a obehové hospodárstvo má zlepšiť odbornú prípravu ľudí, ktorí sú schopní prispieť k ekologickým cieľom v automobilovom priemysle. Priority projektu tak zohľadňovali aj environmentálne potreby pri príprave mladých ľudí pre priemysel,“ konkretizuje Anna Krivjanská, vedúca odboru medzinárodnej spolupráce v CVTI SR.  

Ako doplnila 7. 6. 2023 bude Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave hostiť odbornú medzinárodná konferencia na tému „Enhance skills and competences to boost ecological innovation in automotive“.

„Predstavíme výsledky projektu, ktorého cieľom bolo vytvoriť vzdelanú skupinu ľudí, ktorí vďaka svojmu aktívnemu prístupu zlepšia procesy pri výrobe vozidiel a dosiahnu nimi menej negatívny vplyv na životné prostredie.“

Záverečné podujatie projektu rozšíri medzi širšiu odbornú verejnosť získané informácie a odprezentuje jej konkrétne výsledky projektu DRIVEN. Vznikne priestor na spoločný dialóg projektových partnerov, zainteresovaných ministerstiev a národných inštitúcií, ktoré riešia otázky obehového hospodárstva.  

„Na podujatí vystúpia pozvaní hostia z inštitúcií, predstavitelia automobilového priemyslu SR, ako aj zástupcovia firiem a spoločností. Predstavia osvedčené postupy z automobilového priemyslu poháňaného obehovým hospodárstvom.“

Koordinátorom projektu DRIVEN je Centrum vedecko-technických informácií (CVTI SR). Ďalšími partnermi projektu sú Univerzita v Pécsi (HU), Univerzita v Belehrade (RS) a Národný ústav výskumu a vývoja mechatroniky a meracej techniky v Bukurešti (RO).

Medzinárodný projekt je realizovaný v rámci programu Erasmus+


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky