Navigácia

Atléti Putalová a Volko štafetovými kolíkmi uviedli do života Kroniku športu 2013 – 2017

     Do rúk športových priaznivcov sa v týchto dňoch dostáva publikácia Kronika športu 2013 - 2017. Knihu vo štvrtok v bratislavskom hoteli NH Gate One slávnostne uviedli do života atléti Ján Volko a Iveta Putalová, ktorí poklepali po jej obale štafetovými kolíkmi. Symbolicky tak ďalej odovzdali štafetu, nová publikácia totiž nadväzuje na tradíciu, ktorá sa začala pred dvadsiatimi rokmi, keď vyšla Kronika športu 1993 - 97. Publikácia, ktorá vyšla v náklade 1 100 výtlačkov, je nepredajná a bude sa distribuovať v rámci športovej obce.
     Po vyjdení päťročenky v ďalšom období (za roky 1998 – 2010) vychádzala Kronika športu už každoročne. Projekt sa vždy realizoval v spolupráci vydavateľstva Šport Press, na ktorého pôde sa publikácia rodila, s Ministerstvom školstva SR a s Konfederáciou športových zväzov SR. Potom sa však projekt unikátneho knižného radu, oceneného už dávno značkou Slovak Gold, teda najvyššou visačkou kvality, ocitol v existenčných problémoch. Ešte vyšla dvojročenka Kronika športu 2011 – 2012, ale potom sa niekoľko rokov športoví nadšenci ďalšej kroniky dlhšie nedočkali. Až teraz, po päťročnej prestávke.
     Kronika športu 2013 - 2017, ktorej prednej obálke dominuje cyklista Peter Sagan (v uvedenom období získal tri tituly majstra sveta v sérii) vyšla v spolupráci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, vydavateľstva Šport Press, Konfederácie športových zväzov SR a Národného športového centra. Zostavili ju Peter Pašuth a Roman Riša z denníka Šport v spolupráci so Zdenkom Krížom z KŠZ SR. Päťročenka sumarizuje kľúčové súťažné športové dianie na Slovensku aj v zahraničí za roky 2013 - 2017. Najväčšie problémy robili autorom často sa meniace výsledky, napríklad v dôsledku dopingového škandálu zo ZOH 2014 v Soči. Štatistiky uzatvorili k dátumu 1. február 2018.
     Nová publikácia z unikátneho knižného radu Kronika športu je objemnejšia než ktorákoľvek z predošlých kroník (má 354 strán formátu A4), ale vizuálnou podobou ide plne v doterajšej línii edície. Tak ako v minulosti, aj teraz vyšla kniha aj v elektronickej podobe na CD-nosiči. 
     Na zostavení kroniky sa podieľala takmer stovka športových odborníkov. "Myšlienka obnovenia vydávania Kroniky športu vznikla minulý rok, keď sme sa viacerí dlhoroční pracovníci v oblasti športu zhodli v tom, že je to úžasný projekt a bola by škoda, keby sme sa rozhodli v ňom nepokračovať. Neskôr by bolo totiž už veľmi ťažké zhromaždiť také množstvo športových faktov. Som veľmi rada, že sa podarilo po piatich rokoch vydávanie kroník obnoviť. Je to úcta všetkým, ktorí v minulosti participovali na tomto projekte, v prvom rade športovcom, ktorí museli pre výsledky vynaložiť obrovské množstvo práce," uviedla Božena Gerhátová, generálna riaditeľka sekcie štátnej starostlivosti o šport MŠVVaŠ SR.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky