Archív tlačových správ

Skončila sa Letná škola Teach for Slovakia, ktorú navštívila aj štátna tajomníčka ministerstva školstva

V stredu 29. júla navštívila Letnú školu Teach for Slovakia štátna tajomníčka ministerstva školstva Monika Filipová, starostovia mestských častí Ružinov a Vrakuňa, Martin Chren a Martin Kuruc a Már…

B. Gröhling: Chceme odstrániť byrokraciu na školách

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravuje balík opatrení, ktorý odstráni zbytočnú byrokraciu na školách a uľahčí ich fungovanie. „Chceme, aby hlavnou náplňou práce učiteľov bol…

Slovensko bude mať dvoch mládežníckych delegátov SR pri OSN

Výberová komisia zložená zo zástupcov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, AKRAM-u - asociácie krajských rád mládeže, IUVENT…

Štátny tajomník pre národnú politiku Maďarska Árpád János Potápi na stretnutí s Monikou Filipovou

Štátna tajomníčka ministerstva školstva Monika Filipová rokovala so štátnym tajomníkom pre národnú politiku Maďarskej republiky Árpádom Jánosom Potápim o národnostnom školstve, verejnej správe a za…

Gröhling: Príklady dobrého školstva chceme nájsť na Slovensku

Slovensko môže v nasledujúcich siedmich rokoch získať z Európskej únie až 43,8 miliardy eur. Rezort školstva plánuje využiť tieto financie na všetkých stupňoch vzdelávania, na reformné zmeny aj n…

Štátny tajomník Paulis podporil na videokonferencii európskych ministrov Vodíkovú stratégiu pre klimaticky neutrálnu Európu

Ministri európskej dvadsaťsedmičky zodpovední za výskum dňa 21. júla diskutovali o budúcnosti Európskeho výskumného priestoru. Rokovanie viedla Anja Karliczek, nemecká spolková ministerka pre vzdel…

Ministerstvo školstva skontroluje aktivity Slovenskej lyžiarskej asociácie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prešetrí podnety týkajúce sa možných porušení zákona v Slovenskej lyžiarskej asociácii. Dnes o tom informoval štátny tajomník pre šport Ivan Husár a…

Čo podporia dve plánované výzvy v boji proti COVID-19

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR reaguje na aktuálnu mimoriadnu situáciu a pripravuje vyhlásenie dvoch výziev na dopytovo-orientované projekty zamerané špeciálne na pomoc v boji pro…

Výsledky výberových komisií programov EÚ Erasmus+ a Európsky zbor solidarity

Na základe odporúčania výberových komisií programov EÚ Erasmus+ a Európsky zbor solidarity zverejňujeme výsledky výberových procesov pre projekty predložené k 7. 5. 2020. Všetkým úspešným žiada…

Prví žiadatelia o vykonanie atestácie v MPC boli úspešní

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) sa potvrdením o oprávnení organizovať atestácie, ktoré mu vydalo MŠVVaŠ SR dňa 21. 11. 2019, stalo atestačnou organizáciu a začalo s realizáciou atestačného proc…

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku