Archív tlačových správ

Pokračuje podpora akademickej komunity pri prenose výsledkov výskumu a vývoja do praxe

Pokračuje podpora akademickej komunity pri prenose výsledkov výskumu a vývoja do praxe

       Podpora slovenských vedcov v oblasti transferu technológií bude pokračovať. V súčasnosti sa pripravuje druhá etapa národného projektu zameraného na aplikáciu vedeckých poznatkov v praxi. Ved…

Štátny tajomník Peter Krajňák rokoval so zástupcami hasičského zboru o vzdelávaní budúcich hasičov

Štátny tajomník Peter Krajňák rokoval so zástupcami hasičského zboru o vzdelávaní budúcich hasičov

      Za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka sa dnes uskutočnilo rokovanie medzi zástupcami rezortu školstva a Hasičského a záchranného zboru (…

Zverejnenie výsledkov slovenských žiakov v medzinárodnej štúdii OECD PISA 2018

Zverejnenie výsledkov slovenských žiakov v medzinárodnej štúdii OECD PISA 2018

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) zverejňujú 3. decembra 2019 výsledky, na Slovensku už v poradí šiesteho cyklu, medzi…

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová za zasadnutí Rady pre pre konkurencieschopnosť (vesmír a výskum)

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová za zasadnutí Rady pre pre konkurencieschopnosť (vesmír a výskum)

     Dňa 29. novembra 2019 sa v Bruseli uskutočnilo zasadnutie Rady pre konkurencieschopnosť (vesmír a výskum) za účasti ministrov členských štátov EÚ, komisára EÚ pre výskum a inovácie Carlosa Moe…

V Seville zasadala Rada Európskej vesmírnej agentúry

V Seville zasadala Rada Európskej vesmírnej agentúry

     V dňoch 27. a 28. novembra 2019 sa v Seville uskutočnilo zasadnutie Rady Európskej vesmírnej agentúry (ESA) na ministerskej úrovni s názvom SPACE19+. Slovenskú republiku na stretnutí zastupova…

Od 1. decembra môžu učitelia poskytnúť údaje na preukázanie bezúhonnosti elektronicky

Od 1. decembra môžu učitelia poskytnúť údaje na preukázanie bezúhonnosti elektronicky

     Pedagogickí a odborní zamestnanci budú môcť od 1. decembra 2019 požiadať o odpis z registra trestov už aj elektronicky. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo pre učiteľov…

Vyjadrenie MŠVVaŠ SR k financovaniu domácich pracovísk VaV CERN

Vyjadrenie MŠVVaŠ SR k financovaniu domácich pracovísk VaV CERN

     MŠVVaŠ SR v reakcii k poskytnutiu finančných prostriedkov Ústavu experimentálnej fyziky SAV Košice na spolufinancovanie projektov VaV CERN uvádza, že rezort školstva má poskytnúť platby domáci…

Štátny tajomník Peter Krajňák sa zúčastnil stretnutia ministrov školstva Rady Európy v Paríži

Štátny tajomník Peter Krajňák sa zúčastnil stretnutia ministrov školstva Rady Európy v Paríži

     V utorok 26. novembra 2019 sa v Paríži uskutočnila konferencia ministrov školstva členských krajín Rady Európy. Slovenskú republiku na zasadnutiach zastupoval štátny tajomník Peter Krajňák. …

Ministerstvo školstva neodporúča účasť žiakov na premietaní filmu „Kto je ďalší?“

Ministerstvo školstva neodporúča účasť žiakov na premietaní filmu „Kto je ďalší?“

    V súvislosti s premietaním filmu Kto je ďalší? Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odoslalo riaditeľom základných a stredných škôl usmernenie.      V usmernení sa uvádza, že vzhľ…

Gymnázium B. S. Timravy v Lučenci víťazom česko-slovenskej dejepisnej súťaže študentov gymnázií

Gymnázium B. S. Timravy v Lučenci víťazom česko-slovenskej dejepisnej súťaže študentov gymnázií

      Vo štvrtok 21. novembra 2019 sa v  českom Chebe konalo finále Dejepisnej súťaže študentov gymnázií ČR a SR, na ktorom sa zúčastnila štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a šp…

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku