Archív tlačových správ

M. Filipová: Ministerstvo školstva vyčlenilo finančné prostriedky na podporu inkluzívneho vzdelávania na základných školách

Väčšia podpora a intenzívna práca na zlepšovaní inkluzívneho vzdelávania. To sú ciele, ktoré od začiatku vo funkcii presadzuje štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Mon…

Čo návštevníkom ponúka moderná vedecká knižnica CVTI SR?

Do knižnice už nemusíte chodiť fyzicky, stačí aby ste boli zaregistrovaní a mnohé publikácie, ale aj knihy si môžete stiahnuť do vášho počítača alebo mobilného telefónu. O tom, ako sa knižnice zmen…

Viditeľnejšie výsledky slovenskej vedy a transparentnejšie procesy. Otvorenú vedu bude reprezentovať národná stratégia

Spoločnosť hľadajúca riešenia pre rôzne oblasti potrebuje aktuálne a relevantné informácie. Význam zohráva aj zainteresovanie a spolupráca rôznych subjektov. Platí to i pre vedu a výskum. Otvorený …

M. Filipová: Uzavretie škôl z dôvodu pandémie COVID-19 malo dopad na všetky deti

Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Monika Filipová navštívila v utorok dve letné školy na strednom Slovensku. Letné školy sú určené aj pre žiakov z…

B. Gröhling: Na nový školský rok sme pripravení

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nechce z dôvodu šírenia koronavírusu zatvárať školy celoplošne. Preto vytvorilo manuál, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky od materských…

Žiaci požiadali ministra o viac matematiky a športu. Gröhling otvoril jednu z 244 letných škôl

Minister školstva Branislav Gröhling dnes otvoril letnú školu na Základnej škole Eleny Maróthy Šoltésovej v Krupine. Je to jedna z 244 škôl na Slovensku, ktoré využili finančný príspevok rezortu …

Múzeum školstva a pedagogiky si pripomína 50. výročie založenia v novej budove, minister školstva mu praje veľa návštevníkov

Po rokoch neúspešných snáh našlo Múzeum školstva a pedagogiky (MŠaP) budovu, ktorá má potenciál byť jeho dôstojným sídlom. Symbolicky sa do nej presťahovalo práve v období, keď si pripomína 50. výr…

Je tu výzva byť súčasťou tvorby Národnej stratégie otvorenej vedy na Slovensku. CVTI SR uvíta odborné pripomienky k jej konceptu

Chcete ovplyvniť, v akej podobe sa bude na Slovensku rozvíjať otvorená veda? Zúčastnite sa na tvorbe Národnej stratégie otvorenej vedy. Otvorenosť pre vedu znamená väčšiu viditeľnosť, dostupnosť, e…

Slovensko bodovalo na XI. ročníku Medzinárodnej olympiády v nemeckom jazyku

Starobylé mesto Drážďany, ktorého história podľa písomných záznamov presahuje 800 rokov, malo byť dejiskom významného podujatia – XI. ročníka Medzinárodnej olympiády v nemeckom jazyku (Internationa…

Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. umožní školám obsadiť 3 011 pracovných pozícií

Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. umožní školám obsadiť 3 011 pracovných pozícií. Výzva bola určená materským, základným a stredným školám. Metodicko-pedagogické cent…

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku