Archív tlačových správ

Na profesijný rozvoj učiteľov pôjde päť miliónov eur z projektu Teachers

Rezort školstva opätovne vyhlásil vyzvanie pre národný projekt „Profesijný rozvoj učiteľov“ (TEACHERS). Toto vyzvanie je zamerané na podporu profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborn…

Rezort školstva využil koronakrízu na zmeny vo vzdelávaní

Po otvorení učebnicového trhu prináša ministerstvo školstva pod vedením Branislava Gröhlinga ďalšiu zásadnú zmenu v oblasti vzdelávania na Slovensku. Základné školy budú môcť preberať učivo nie po …

14. ročník medzinárodnej konferencie "Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl" sa blíži

Slovenská pedagogická knižnica organizuje pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 24. septembra 2020 v Univerzitnej knižnici v Bratislave 14. medzinárodnú ko…

Primeranosť opatrení na školách zisťoval minister Gröhling v Prešovskom kraji

Ako školy uplatnili odporúčania na boj proti koronavírusu, či majú dostatok dezinfekcie a ochranných prostriedkov alebo ako žiaci a pedagógovia zvládajú začiatok školského roka v špeciálnom režime …

Časopis Quark oslavuje štvrťstoročnicu

V septembri 2020 si časopis Quark – magazín o vede a technike pripomína 25 rokov od svojho vzniku. Počas tohto obdobia si získal verných čitateľov nielen medzi odbornou, ako i laickou verejnosťou. …

Levočské Múzeum špeciálneho školstva oslávi „tridsiatku.“ Na zážitky pozýva širokú verejnosť

Je moderné, je interaktívne, je špecializované a aktuálne „v produktívnom veku.“ Múzeum špeciálneho školstva v Levoči otvorilo svoje brány 16. novembra 1990. Tridsať rokov od svojho založenia si pr…

Petržalka chce intenzívnejšie zapojiť mládež do rozhodovania o mestskej časti. Vzniká mládežnícky parlament

Poslanci miestneho zastupiteľstva schválili na svojom zasadnutí vznik Petržalského mládežníckeho parlamentu, ktorý bude poradným orgánom starostu a zastupiteľstva mestskej časti. Mládežnícky parla…

Vláda doplnila správnu radu Fondu na podporu športu, riadiť ho bude Ladislav Križan

Novým predsedom správnej rady Fondu na podporu športu sa stal Ladislav Križan. Do funkcie ho vymenovala vláda na svojom stredajšom rokovaní. Kabinet súčasne vymenoval aj troch chýbajúcich členov …

Do školských lavíc zasadne 692 950 žiakov

S rúškami, v odstupoch a po skupinách – základné a stredné školy na Slovensku dnes otvorili deťom triedy. V tomto roku ich bude navštevovať 692 950 žiakov. Do školských lavíc zasadne úplne prvý raz…

Celoslovenský projekt Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

Slovenská pedagogická knižnica vyhlasuje 16. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc 26. októbra 2020 Celoslovensk…

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku