Archív tlačových správ

Na stredných školách sa začnú talentové skúšky

Na stredných školách sa začnú talentové skúšky

     V období od 15. marca do 30. apríla 2019 sa už tradične konajú na stredných školách talentové prijímacie skúšky, ktoré overujú športové, talentové alebo iné špeciálne schopnosti a nadanie u…

Školský výbor NR SR sa zaoberá správou Štátnej školskej inšpekcie za šk. rok 2017/18

Školský výbor NR SR sa zaoberá správou Štátnej školskej inšpekcie za šk. rok 2017/18

     Na programe dnešného rokovania Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport je Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v školskom roku 2017/20…

Štátna tajomníčka na inaugurácii rektora EU v Bratislave

Štátna tajomníčka na inaugurácii rektora EU v Bratislave

      Za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej sa včera uskutočnila slávnostná inaugurácia znovuzvoleného rektora Ekonomickej univerzity v…

Ministerstvo školstva posilní kariérové poradenstvo

Ministerstvo školstva posilní kariérové poradenstvo

     Pomôcť žiakom rozhodnúť sa pri výbere svojho budúceho povolania, a to predovšetkým so zreteľom na požiadavky trhu práce, ich talent, záujmy a zručnosti má za úlohu nový systém kariérového p…

Čerpaniu eurofondov na vedu neprospievajú sústavne útoky a politizácia

Čerpaniu eurofondov na vedu neprospievajú sústavne útoky a politizácia

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR si plní všetky úlohy v oblasti nastavenia operačného rámca a vyhlasovania výziev.        Ministerke Martine Lubyovej sa po jej nástupe pod…

Slovensko sa chce v oblasti celoživotného vzdelávania inšpirovať skúsenosťami Francúzska

Slovensko sa chce v oblasti celoživotného vzdelávania inšpirovať skúsenosťami Francúzska

     Skúsenosti francúzskych partnerov v oblasti validácie a kvalifikácií a ich možné využitie v slovenskom prostredí boli témou odborného seminára, ktorý sa konal včera v Bratislave, v priestor…

Štátna tajomníčka prijala prezidenta rumunskej akadémie vied

Štátna tajomníčka prijala prezidenta rumunskej akadémie vied

     Prezidenta Akadémie vied Rumunska a rektora najväčšej rumunskej Univerzity Babeş-Bolyai (UBB) v meste Cluj-Napoca profesora Ioana-Aurela Popa prijala na pôde ministerstva školstva štátna ta…

Týždeň písomných maturít uzavreli maďarský a ukrajinský jazyk

Týždeň písomných maturít uzavreli maďarský a ukrajinský jazyk

     Písomné maturity z maďarského jazyka a literatúry a ukrajinského jazyka a literatúry ako vyučovacích jazykov národnostných menšín dnes zavŕšili týždeň písomných maturít (12. – 15. marec 201…

Slovenskí študenti z najlepších svetových univerzít môžu opäť získať Štipendium Martina Filka

Slovenskí študenti z najlepších svetových univerzít môžu opäť získať Štipendium Martina Filka

     Grantový program pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe Štipendium Martina Filka pokračuje aj v roku 2019. Výber sa uskutočňuje na 20 možných pozícií, ktoré ponúka sedem min…

Rezort školstva vyhlasuje vyzvanie pre národný projekt Systém overovania kvalifikácií v SR

Rezort školstva vyhlasuje vyzvanie pre národný projekt Systém overovania kvalifikácií v SR

     Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR, ako sprostredkovateľský orgán operačného programu Ľudské zdroje, vyhlasuje vyzvanie pre národný projekt Systém overovania kvalifikácií v Slo…

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku