Archív tlačových správ

COINTT 2020 sa mení na ONLINE podujatie

Jeho účastníci budú môcť podujatie (jeho konferenčnú časť, ako i slávnostné odovzdávanie cien za transfer technológií 2020 a Inovatívny čin roku 2019) sledovať odkiaľkoľvek, kde je internetové prip…

Európsky týždeň športu v plnom prúde, zapojilo sa bezmála 700 podujatí

Tradičná #BeActive Night v Bratislave bude opäť pre všetkých a zadarmo – pre nepriaznivú predpoveď počasia sa však presúva pred a do Domu kultúry Ružinov. Prirodzený pohyb sa vytráca. Negatívny …

14. ročník medzinárodnej konferencie Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl

Medzinárodná konferencia sa konala 24. septembra 2020 v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave. V tematických priestoroch bola prezentovaná analýza stavu školských knižníc v Slovenskej repu…

Nový rámcový program EÚ na podporu výskumu a inovácií v rokoch 2021 – 2027 - Horizon Europe priblíži informačné podujatie, ktoré organizuje CVTI SR

Podujatie poskytne kľúčové informácie o štruktúre a fungovaní nového programu pred jeho začiatkom a symbolicky odštartuje aktívnu prípravu na prvé výzvy pracovných programov, ktoré budú spustené za…

Výberové konanie na riaditeľa Národného športového centra

Optimálny kandidát by mal vedieť nielen prevziať na na seba zodpovednosť za kvalitné plnenie úloh organizácie, ale mal by sa stať lídrom inovácií v zastrešovaných činnostiach a mal by dokázať profe…

Usmernenie k preukazovaniu bezúhonnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci boli povinní poskytnúť svoje osobné údaje na účely preukázania bezúhonnosti do 31. decembra 2019. Tí, ktorí tak neurobili, stratili bezúhonnosť v zmysl…

Súťaž MyGalileoSolution

#MyGalileoSolution je zatiaľ najväčšou súťažou organizovanou GSA a ponúkne ceny vo výške až 1,5 milióna EUR. Termín pre odovzdanie prihlášok do prvého kola je 30. septembra 2020. Kandidáti postu…

Aktuálne platné výnimky z Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia na hraniciach ČR - SR

ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce (napr. SZČO)  a pôsobia ako vedecko-výskum…

Štátny tajomník I. Husár rokoval so ZMOS-om o podpore športu

Štátny tajomník pre šport Ivan Husár absolvoval ďalšiu diskusiu zo série stretnutí o potrebe podpory športu. „Stretnutie hodnotím ako veľmi konštruktívne a som veľmi rád, že sme sa zhodli na tom, ž…

Podpora pre projekty výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky

Predkladať možno návrhy projektov zo všetkých oblastí VaV s dobou trvania maximálne 48 mesiacov. Verejná výzva VV 2020 nemá obmedzenia týkajúce sa vecného zamerania projektov výskumu a vývoja. Ich …

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku