Archív tlačových správ

Oceňovanie pedagógov v Holíči za účasti štátnej tajomníčky Oľgy Nachtmannovej

Oceňovanie pedagógov v Holíči za účasti štátnej tajomníčky Oľgy Nachtmannovej

     V piatok 29. marca 2019 sa štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová zúčastnila na slávnostnom odovzdávaní ocenení pedagógom škôl v zriaďovateľske…

Apríl v znamení predmetových olympiád

Apríl v znamení predmetových olympiád

     V mesiaci apríl nás čaká sedem celoštátnych kôl predmetových olympiád. Najlepší žiaci z celého Slovenska si zmerajú sily na Olympiáde z ruského jazyka, Olympiáde ľudských práv, Olympiáde zo…

IVP analyzoval výsledky maturantov, ktorí následne vyštudovali učiteľské programy

IVP analyzoval výsledky maturantov, ktorí následne vyštudovali učiteľské programy

     Inštitút vzdelávacej politiky zverejnil komentár, v ktorom opisuje vzdelávacie cesty maturantov, ktorí sa rozhodli študovať učiteľské programy a následne sa zamestnali v školstve.      Pr…

Slovenskí a českí odborníci diskutovali o vzdelávaní a potrebách trhu práce

Slovenskí a českí odborníci diskutovali o vzdelávaní a potrebách trhu práce

     Výzvy spojené s priemyselnou revolúciou 4.0, optimalizácia systému vzdelávania, vyššia flexibilita vzdelávacích ciest jednotlivca, validácia a uznávanie výsledkov predošlého vzdelávania či …

Budúci týždeň sa začínajú zápisy prvákov do základných škôl

Budúci týždeň sa začínajú zápisy prvákov do základných škôl

     V základných školách sa od pondelka 1. apríla začínajú zápisy prvákov pre školský rok 2019/2020. Potrvajú do 30. apríla a týkajú sa detí, ktoré do 31. augusta 2019 dovŕšia vek 6 rokov a dos…

Reakcia ministerstva školstva na dnešnú akciu organizovanú Iniciatívou slovenských učiteľov

Reakcia ministerstva školstva na dnešnú akciu organizovanú Iniciatívou slovenských učiteľov

     Zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch sa pripravuje od roku 2017. Odvtedy prešiel rozsiahlymi diskusiami pracovných skupín, riadnym legislatívnym procesom a predĺženou lehotou pri…

Stanovisko ministerstva školstva k dnešnému vyjadreniu poslanca B. Gröhlinga

Stanovisko ministerstva školstva k dnešnému vyjadreniu poslanca B. Gröhlinga

     V súvislosti s  dnešným vyhlásením Branislava Gröhlinga k verejnému obstarávaniu na učebnicu matematiky musí ministerstvo školstva konštatovať, že pán poslanec opäť zavádza.      MŠVVaŠ S…

NÚCEM centrálne vyhodnocuje maturitné testy zo slovenčiny, kľúč správnych odpovedí k maturitnému testu bol konzultovaný s expertmi na slovenčinu

NÚCEM centrálne vyhodnocuje maturitné testy zo slovenčiny, kľúč správnych odpovedí k maturitnému testu bol konzultovaný s expertmi na slovenčinu

      Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) zverejnil kľúč správnych odpovedí k testu externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry na svojom webovom síd…

Viac ako 60 pedagógov ocenil rezort školstva pri príležitosti Dňa učiteľov

Viac ako 60 pedagógov ocenil rezort školstva pri príležitosti Dňa učiteľov

     Spolu 62 učiteliek, učiteľov a ďalších pracovníkov v školstve ocenilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pri príležitosti blížiaceho sa Dňa učiteľov. Z rúk ministerky školstva…

Súťaž žiakov Zlatá Klapka 2019 pozná svojich víťazov

Súťaž žiakov Zlatá Klapka 2019 pozná svojich víťazov

     Z rúk štátnej tajomníčky rezortu školstva Oľgy Nachtmannovej si v priestoroch Divadla Aréna prevzali cenu ministerky školstva na vyhlásení súťaže v detskej audiovizuálnej a multimediálnej t…

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku