Archív tlačových správ

Záverečná konferencia uzavrela projekt MŠVVaŠ SR a CEDEFOP zameraný na rozvoj odborného vzdelávania

Záverečná konferencia uzavrela projekt MŠVVaŠ SR a CEDEFOP zameraný na rozvoj odborného vzdelávania

     Ako reagovať na výzvy Priemyselnej revolúcie 4.0 a s ňou spojenou digitalizáciou a automatizáciou? Aké zručnosti bude treba do roku 2030? Aj na tieto otázky sa hľadali odpovede počas závere…

Posledné dni na výber strednej školy

Posledné dni na výber strednej školy

     Už len posledné dni majú rodičia a žiaci základných škôl na výber strednej školy. Prihlášky na bežné štúdium učebných či študijných odborov je potrebné odovzdať riaditeľovi základnej školy …

V Bukurešti sa uskutočnilo Neformálne zasadnutie ministrov zodpovedných za výskum

V Bukurešti sa uskutočnilo Neformálne zasadnutie ministrov zodpovedných za výskum

     Slovenská delegácia sa zúčastnila v dňoch 2. a 3. apríla 2019 v Bukurešti na neformálnom zasadnutí ministrov zodpovedných za výskum pod vedením  rumunského predsedníctva v Rade Európskej ún…

Ministerstvo školstva podpísalo zmluvu s trenčianskou univerzitou na prvý teamingový projekt v rámci OP VaI

Ministerstvo školstva podpísalo zmluvu s trenčianskou univerzitou na prvý teamingový projekt v rámci OP VaI

      Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) dnes s reprezentantmi Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne podpísala zmluvu …

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR uzavrelo výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR uzavrelo výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI) v spolupráci s Výskumnou agentúrou ako sprostredkovateľským orgánom OP VaI…

Základnú školu v Richnave zriadi Okresný úrad v Košiciach

Základnú školu v Richnave zriadi Okresný úrad v Košiciach

     Ministerstvo školstva v týchto dňoch poverilo Okresný úrad v Košiciach zriadením Základnej školy v obci Richnava (okres Gelnica). K tomuto kroku pristúpil rezort školstva na základe záverov…

Výzva na predkladanie návrhov na členov rady FNPV

Výzva na predkladanie návrhov na členov rady FNPV

     Do 15. mája 2019 je možné predkladať návrhy na členov rady Fondu na podporu vzdelávania. Túto možnosť majú podľa zákona odborové organizácie, ktoré zastupujú pedagogických zamestnancov, ako…

Parlament dnes schválil zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch

Parlament dnes schválil zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch

     Nové právo na ochranu pred sociálno-patologickými javmi na pracovisku, akými sú  mobbing, bossing, ale aj staffing (šikanovanie nadriadených), zavedenie inštitútu Etického kódexu, profesion…

Deviatakov a žiakov osemročných gymnázií čaká celoslovenské Testovanie 9

Deviatakov a žiakov osemročných gymnázií čaká celoslovenské Testovanie 9

     Celkovo viac než 41 700 žiakov na celom Slovensku si tento týždeň overí svoje vedomosti z matematiky, slovenčiny, resp. iného vyučovacieho jazyka (školy s vyučovacím jazykom maďarským alebo…

Žilina Model United Nations - Rokovanie medzinárodného modelového zasadnutia OSN

Žilina Model United Nations - Rokovanie medzinárodného modelového zasadnutia OSN

     Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová sa zúčastnila slávnostného otvorenia medzinárodnej konferencie ŽilinaMUN.      Ôsmy ročník podujatia,…

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku