Archív tlačových správ

Interdisciplinárny časopis aj informácie zo zámorskej spoločnosti pre mikrobiológiu. CVTI SR ponúka do konca októbra skúšobný prístup k novým e-zdrojom

„Od októbra 2020 je záujemcom umožnený skúšobný prístup k titulom a publikáciám PNAS - Proceedings of the National Academy of Science. Ide o významný vedecký časopis, ktorý pokrýva tak prírodné i s…

Ministerstvo školstva sa zapája do boja so šikanou

Viaceré prieskumy potvrdili závažnosť témy šikanovania v školskom prostredí. Obeťou šikany sa môže stať každé dieťa bez ohľadu na svoj sociálny status, rovnako ako sa môže stať agresorom. Následne …

Stredné školy sa môžu zapojiť do audiovizuálneho projektu „Mladí používatelia – nové médiá“

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave pripravila nový súťažný projekt pre školský rok 2020/2021 v rámci projektového cyklu „Mladí používatelia – nové médiá“ v spolupráci s Katedrou knižničnej…

Slovensko zastupujú v Európskom dialógu s mládežou traja noví delegáti

Záujem stať sa mládežníckym delegátom prejavilo takmer 50 aktívnych mladých ľudí, z ktorých 10 prešlo do druhého kola a bolo pozvaných na pohovor. Výberové konanie v aktuálnej situácii prebiehalo o…

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Rakúskej republike

Predkladať možno návrhy projektov zo všetkých oblastí VaV s dobou trvania maximálne 21 mesiacov na základe spoločných aktivít VaV. Cieľom projektov bilaterálnej spolupráce je nadviazanie novej aleb…

Európsky týždeň športu napriek koronakríze rozhýbal takmer 70-tisíc Slovákov

Do podujatia sa v dňoch 23. - 30. septembra 2020 zapojilo 42 krajín Európy vrátane Slovenska. V šiestom ročníku medzinárodnej iniciatívy Európska komisia spája známy slogan #BeActive predovšetkým s…

MPC a ŠPÚ prezentovali spoločný národný projekt PROFESIJNÝ ROZVOJ UČITEĽOV – TEACHERS

Hlavným cieľom NP TEACHERS je podporiť profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov pri zavádzaní zmien v školách a školských zariadeniach, vrátane zvládania krízovej, post-krízovej sit…

Informatika hýbe dnešným svetom a na Slovensku má úspešných olympionikov!

Vzhľadom na vývoj pandemickej situácie vo svete bolo však rozhodnutie organizátorov nekompromisné a každý zúčastnený štát vytvoril pre svojich súťažiacich podmienky na dištančnú formu súťaže podľa …

Ministerstvo školstva zverejnilo usmernenie k oznamovaniu údajov Sociálnej poisťovni

Postup upravuje Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 28. augusta 2020, podľa ktorého: „Škola oznámi územne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely poskytovania…

Centrum vedecko-technických informácií SR digitalizuje a sprístupňuje diela Slovenskej akadémie vied

Medzi prvými zapojenými ústavmi sú Geografický ústav SAV a Ústav merania SAV. Pre Geografický ústav SAV CVTI SR zdigitalizovalo 51 ročníkov Geografického časopisu a 21 knižných dokumentov. Pre Ústa…

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku