Archív tlačových správ

Centrá poradenstva a prevencie môžu získať príspevok na protidrogovú prevenciu

Centrá poradenstva a prevencie môžu získať príspevok na protidrogovú prevenciu

      Aj v tomto roku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podporí rozvojové projekty v oblasti protidrogovej prevencie. Na tento účel vyčlenilo zo svojho rozpočtu 32 000 eur.Termín …

Na projekty VEGA a KEGA ide každý rok viac peňazí

Na projekty VEGA a KEGA ide každý rok viac peňazí

     Finančnou dotáciou 11,75 mil. eur podporilo ministerstvo školstva v tomto roku projekty vysokých škôl v rámci grantovej schémy VEGA (Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, v…

Rezort školstva podporí projekty vzdelávania učiteľov v oblasti finančnej gramotnosti

Rezort školstva podporí projekty vzdelávania učiteľov v oblasti finančnej gramotnosti

     Do 6. mája 2019 majú školy možnosť predkladať žiadosti na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania svojich učiteľov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu. Ministerstv…

Celoštátne kolá predmetových olympiád pokračujú aj v mesiaci máj

Celoštátne kolá predmetových olympiád pokračujú aj v mesiaci máj

      Dejepis, geografia, francúzsky jazyk a technika. To sú štyri predmety, v ktorých sa počas mája uskutočnia celoštátne kolá olympiády pre žiakov základných a stredných škôl. Ich organizátoro…

Základné  zručnosti u dospelých – téma aj pre Slovensko

Základné zručnosti u dospelých – téma aj pre Slovensko

     Dňa 25. 4. 2019 sa v Bratislave konala konferencia, ktorej hlavnou témou boli základné zručnosti u dospelých, s dôrazom na čitateľskú, matematickú a počítačovú gramotnosť. Konferencia - ako…

Environmentálna výchova v školách

Environmentálna výchova v školách

     V súvislosti s upozornením študentov na nevyhnutnosť riešenia ekologických problémov spojených s klimatickou zmenou v rámci podujatia Akčný deň 2019 dáva Ministerstvo školstva, vedy, výskum…

Školy sa môžu uchádzať o príspevok na podporu zdravia a bezpečnosti

Školy sa môžu uchádzať o príspevok na podporu zdravia a bezpečnosti

     Ešte do konca tohto týždňa majú školy možnosť podávať žiadosti o financovanie svojich rozvojových projektov na podporu zdravia a bezpečnosti. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu S…

Otvorenie 16. ročníka medzinárodnej súťaže Enersol

Otvorenie 16. ročníka medzinárodnej súťaže Enersol

     Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová sa zúčastnila na otvorení medzinárodného kola súťaže ENERSOL. Medzinárodné finále súťaže, ktoré sa konalo v meste Senica, sa na Slovensku uskutočnilo po …

Krajanov v zahraničí podporujeme aj v oblasti vzdelávania

Krajanov v zahraničí podporujeme aj v oblasti vzdelávania

     Za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej sa včera uskutočnilo 6. zasadnutie Komisie pre školstvo a vzdelávanie Úradu pre Slovákov žij…

Budúci týždeň sa uzatvorí výzva na Štipendium Martina Filka

Budúci týždeň sa uzatvorí výzva na Štipendium Martina Filka

     Do štvrtka 25. apríla 2019 je ešte možné podávať žiadosti o poskytnutie Štipendia Martina Filka. V rámci tohto grantového programu pre posilnenie analytických kapacít ponúka možné pozície š…

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku