Archív pozvánok a oznamov

42015795075_0007b251ac_c
- Pozvánky, Ďalšie informácie o školstve

Erasmus oslavuje 35 rokov (1987 – 2022)

Erasmus+ je program Európskej únie, ktorý podporuje vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport v Európe. Jeho hlavnými prioritami sú inklúzia, diverzita, digitálna transformácia, environmentálna…
pozvánka na seminár
- Pozvánky, Ďalšie informácie o školstve

Pozvánka na informačný seminár k výzvam z plánu obnovy

Zvýšenie kapacít materských škôl, ktorej hlavným cieľom je dobudovanie kapacít materských škôl. Cieľom je, aby sa každé detí dieťa vo veku od troch rokov do nástupu na povinnú školskú dochádzku …
siov
- Pozvánky

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Slovensko 2022

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem (MVCF) Slovenska je už tradičným školským podujatím, ktoré sa v tomto školskom roku zameria na tému „Etika v podnikaní“ . Prezenčná forma MVCF 2022 sa uskutoč…
cvti
- Pozvánky

Ako správne komunikovať vedu? Odznejú tipy aj príklady

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ako sídlo Národnej kancelárie Horizontu, zastrešujúcej na národnej úrovni aktuálne najsilnejší program podpory európskej vedy a výskumu, priprav…
Skočiť na začiatok stránky