Archív pozvánok a oznamov

Experti poradia startupistom, ako ďalej

Experti poradia startupistom, ako ďalej

     Výmena poznatkov, budovanie vzťahov, ale najmä diskusie o finančnej i nefinančnej podpore začínajúcich podnikateľov – to sú hlavné témy Inno Start Forum. Podujatie organizuje Centrum vedeck…

Čitateľská gramotnosť je témou pripravovaného odborného seminára

Čitateľská gramotnosť je témou pripravovaného odborného seminára

     Práci so žiakmi 1. stupňa základných škôl a zvyšovaniu ich čitateľskej gramotnosti sa bude venovať odborný seminár Metodicko-pedagogického centra 15. júna 2015 v Nitre.      Učitelia prim…

Učitelia sa zoznámia s novým šlabikárom

Učitelia sa zoznámia s novým šlabikárom

     Prácu s novým Šlabikárom LIPKA a materiálmi, ktoré sú súčasťou jeho novej série, priblíži učiteľom plánovaný odborno–metodický seminár. Ten poradí pedagógom ako najefektívnejšie využívať no…

Ako učiť  prírodné vedy interaktívne a aktívne

Ako učiť prírodné vedy interaktívne a aktívne

     Moderné technológie pomáhajú aj pri výučbe prírodovedných predmetov. Umožňujú zaviesť do vyučovania  nový – bádateľský spôsob výučby, a tým významne zvýšiť jeho kvalitu a atraktívnosť.   …

„Digitálne a hravo“

„Digitálne a hravo“

     Rozvoju predčitateľskej gramotnosti detí v predškolskom veku sa bude venovať seminár „Digitálne a hravo“. Učitelia materských škôl sa zdokonalia v didaktike predškolského vzdelávania v obla…

Vedecká show Michaela Londesborougha  pokračuje tentoraz v Trnave!

Vedecká show Michaela Londesborougha pokračuje tentoraz v Trnave!

     V poradí tretia Vedecká show Michaela Londesborougha zavíta aj do Trnavy. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR organi…

Zručnosti pre úspešné plánovanie kariéry

Zručnosti pre úspešné plánovanie kariéry

     Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCŽV) organizuje v dňoch 18. a 19. mája 2015 medzinárodnú konferenciu Zručnosti pre úspešné plánovanie kariéry. Konferencia sa realizuje v rámci ná…

Konferencia o informačnej podpore slovenských vedcov

Konferencia o informačnej podpore slovenských vedcov

     Centrum vedecko-technických informácií SR a Slovenská asociácia knižníc Vás srdečne pozývajú na záverečnú celoslovenskú konferenciu národného projektu NISPEZ Brána k vedeckému poznaniu otvo…

Ďalšia príležitosť ako podporiť zanietenosť a motiváciu školských knihovníkov

Ďalšia príležitosť ako podporiť zanietenosť a motiváciu školských knihovníkov

     Pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera sa vo štvrtok 7. mája 2015 uskutoční v Univerzitnej knižnici v Bratislave 9. medzinárodná konferencia Školské knižn…

Prvý ročník Letnej školy inovátorov

Prvý ročník Letnej školy inovátorov

     Máš inovatívny nápad v tvojom odbore a chceš ho konečne zužitkovať? Nemáš nápad, ale máš schopnosť motivovať ľudí, skvelé organizačné schopnosti alebo si spoľahlivý „makač“ a chceš byť súča…

« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku