Archív pozvánok a oznamov

Slovensko oslavuje Európsky týždeň mládeže!

Európsky týždeň mládeže sa uskutoční 24.5.2021 - 28.5.2021. Ide o celoeurópske podujatie, ktoré každý druhý rok organizuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vzdelávanie, mládež, šport a …

V múzeu nebude žiadna nuda ani cez deň, ani „v noci“

Chcete si vyskúšať posunkovú reč? Zistiť ako sa používa slepecké písmo? Spoznať ľudské zmysly, ktoré nám dennodenne pomáhajú? Zavítajte počas „sviatku múzeí a galérií“ do Múzea špeciálneho školstva…

Múzeum školstva a pedagogiky sa do Noci múzeí a galérií zapája virtuálnou prehliadkou výstavy Fenomén spolupráce

Od roku 1977 oslavujú múzejníci Medzinárodný deň múzeí podujatím Noc múzeí a galérií, ktoré sa realizuje pod patronátom Rady Európy. Záštitu nad podujatím tento rok prevzala i prezidentka SR pani Z…

Európsky týždeň mládeže 2021!

Súčasťou Európskeho týždňa mládeže 2021 sa môžete stať aj vy, a to prostredníctvom online aktivít, ktoré pre vás chystáme na národnej úrovni. Online podujatia budú zamerané na rôzne témy, ktoré …

Zapojte sa do súťaže Čarujem farbičkami

Téma 15. ročníka má názov „Čarujem farbičkami“. V rukách detí sa štetce a pastelky menia na kúzelné paličky. Organizátori preto očakávajú autentické výtvarné práce odrážajúce čarovné svety detských…

Ako zapojiť mladých do diania v samospráve? Priblíži online podujatie Inšpiruj sa dialógom!

Hlavným zámerom tohto podujatia je vytvárať priestor a podmienky pre dialóg mladých ľudí a dospelých s kompetenciami ovplyvňovať rozhodovanie o mládeži s tým, že ich názory budú vypočuté, akceptova…

LIVE Stream Čas na zmenu? Budúcnosť športujúcej mládeže

Moderátorom podujatia bude doc. Milan Sedliak, PhD., vedúci Katedry biologických a lekárskych vied FTVŠ UK v Bratislave. , Hosťami podujatia budú: Mgr. Peter Lopata, PhD., vedúci oddelenia di…

Aké sú výzvy európskej vedy? Zorientujú vás konkrétne informačné podujatia

Rámcový program pre  výskum a inovácie Horizont Európa (HE) má svoju konkrétnu štruktúru a člení sa na piliere, klastre či oblasti. Každý pilier je zameraný na iný typ výskumu a rieši vždy určitú p…

Hľadáte cestu k sociálnemu podnikaniu? Odborná diskusia predstaví jeho aktuálne výzvy aj prax

Súčasťou nadnárodného projektu posilňujúceho sociálne podnikanie v strednej Európe je aj Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Projekt CE Responsible sa koncom apríla tradične spojí …

LIVE Stream Dopingová kontrola v športe

Podujatie otvorí Ing. Vladimír Baluška, riaditeľ NŠC. Moderátorom bude doc. Milan Sedliak, PhD., vedúci Katedry biologických a lekárskych vied FTVŠ UK v Bratislave. Hosťami podujatia budú Ing. Tomá…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku