Archív pozvánok a oznamov

Podcast: Mediálna gramotnosť na Slovensku

V piatej časti rozhovorov EPALE Slovensko sme sa zamerali na tému mediálnej gramotnosti. Pozvanie prijala dlhoročná skúsená novinárka Marie Stracenská, ktorá dnes pôsobí ako lektorka, konzultantka …

Prihláste sa na pokročilé školenie školiteľov v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva

Pracujete v škole, alebo spolupracujete so školami, ktoré majú v žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia? Záleží Vám na tom, aby všetky deti dostali rovnakú šancu na férový prístup a plno…

Dlhodobá športová príprava mládeže - odborná konferencia

Konferencia bude formou live streamu s možnosťou interakcie prostredníctvom komentárov. Program: 9:55 – úvodné slovo, otvorenie konferencie 10.00 – 10.30 Mgr. Peter Lopata, PhD., vedúci odd…

PODCAST: Vzdelávanie žien v IT sektore

Hlavnou témou rozhovoru je vzdelávanie dospelých žien v IT sektore. Moderátorkou tejto časti bola Monika Drinková, koordinátorka NSS EPALE Slovensko. Pozvanie na rozhovor prijala Petra Kotuliaková,…

V balíku jesenných e-testovaní nájdu školy aj test z čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia

NÚCEM pripravil pre základné školy v období od 11. októbra do 12. novembra 2021 v systéme e-Test elektronické testy z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry,…

Webinár: Celé doktorandské štúdium na Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii (eui)

Webinár sa uskutoční on-line prostredníctvom platformy Zoom dňa 13. októbra 2021 od 15.00 hod. do 16.00 hod. (CET). Sprevádzať a odpovedať na otázky budú výskumníčka Európskeho univerzitného inš…

Podcast: Prechod z prezenčnej výučby do online prostredia počas pandémie

Témou rozhovoru bol „prechod“ z prezenčnej výučby do online prostredia počas pandémie COVID. Moderátorom tretej časti je Mgr. Peter Maľa, PhD., Ambasádor EPALE Slovensko a lektor Asociácie lektorov…

LIVE Stream: Z juniora šampión

Cieľom tejto vzdelávacej aktivity je ponúknuť rodičom, mladým športovcom a trénerom úspešné príbehy z praxe, ktoré im môžu pomôcť zorientovať sa na ceste k pódiovým umiestneniam. Moderátorkou po…

Korektná vedecká práca v praxi. Diskutujte o téme vedeckej integrity

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) spoločne so Slovenskou technickou univerzitou (STU) pripravilo konferenciu kde sa vedecká integrita stane kľúčovým termínom spoločných diskusií. …

Využite informácie vo svoj prospech. Využite ponuku európskeho výskumného priestoru

Národná kancelária Horizontu so sídlom v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pripravuje podujatia s praktickými radami aj reakciami úspešných.   Aj naša veda a výskum je súčasťou …

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku