Archív pozvánok a oznamov

Peer Review – nástroj podporujúci zabezpečovanie kvality odborného vzdelávania

Národné referenčné miesto EQAVET (Odbor európskych politík, ŠIOV) pripravuje v spolupráci s Európskou komisiou online konferenciu Peer Review – nástroj podporujúci zabezpečovanie kvality OVP, ktorá…

Národné podujatie Europass

Ústrednou témou podujatia je európska online platforma s novými funkciami na podporu riadenia kariéry a celoživotného vzdelávania jednotlivcov. V spolupráci s partnermi a expertmi rozoberieme témy …

Pozvánka na podujatie organizované pri príležitosti verejného predstavenia Správy UNESCO

Verejná prezentácia v online priestore sa bude konať v piatok 12. februára 2021 od 10.00 do 11.00 SEČ. Zaregistrovať sa na ňu môžete na adrese bit.ly/2021Eurasialaunch. Na správe vypracovanej v …

Konferencia EPALE 2021

Cieľ konferencie: diskutovať o prínosoch efektívnych politík vzdelávania dospelých a dôsledkoch ich absencie na Slovensku, priblížiť ciele nových strategických dokumentov EÚ v tejto oblasti …

Pozvánka na dve výstavy v Slovenskej pedagogickej knižnici

Výstava knižných dokumentov je na stene doplnená fotokópiami obálok slovenských a českých odborných časopisov z oblasti predškolskej a primárnej výchovy. Jednotlivé čísla týchto časopisov sa nachád…

Mladí elektronici budú súťažiť online

Súťažiaci žiaci a žiačky absolvujú najskôr test a následne budú online zhotovovať elektronický výrobok – konštrukciu zhotovenia audiospektrálneho analyzátora. O konečnom poradí rozhodne funkčnosť a…

Medzinárodný deň učiteľov francúzštiny 2020

Pri príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov francúzštiny, ktorý pripadá na 26. novembra 2020, Francúzske veľvyslanectvo a Francúzsky inštitút na Slovensku pripravili pre učiteľky a učiteľov francú…

CVTI SR sa zapája do Týždňa otvoreného vládnutia. Pripravilo webinár k občianskej vede

„Radi by sme dali do pozornosti online podujatia, ktoré pripravujeme v rámci Týždňa otvoreného vládnutia 2020, a ktoré sa týkajú problematiky vedy a výskumu na Slovensku. Tieto podujatia mali byť s…

Pozvánka na školenie školiteľov v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva

Školenie, ktoré pozostáva z viacerých modulov, je realizované v rámci projektu s názvom „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskyc…

Akademický a komerčný „svet“ sa stretnú na jednom podujatí. V online podobe štartuje premiéra nového formátu konferencie k téme duševného vlastníctva

V dňoch 19. – 21. októbra 2020 sa online formou uskutoční konferencia COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER 2020. Ide o nový formát špecializovanej konferencie s medzinárodnou účasťou. „Nao…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku