Archív pozvánok a oznamov

Štátny pedagogický ústav vyškolil 45 riadiacich pracovníkov škôl, ktorí pracujú so žiakmi z rómskych komunít

Cieľom vzdelávania bolo oboznámiť účastníkov s príkladmi dobrej praxe v oblastiach implementácie rómskeho jazyka a rómskej kultúry do školského vzdelávacieho programu, zohľadňovania jazykovej odliš…

Letný špeciál - Veda v CENTRE

Prijmite pozvanie do Letného špeciálu Veda v CENTRE s odborníčkou Dominikou Fričovou. Vyštudovaná lekárka sa venuje napríklad aj výskumu neurodegeneratívnych ochorení. Vo štvrtok 29. júla 2021 o…

Plán medzinárodných workshopov Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy realizovaných v druhom polroku 2021

V rámci súčasného programového obdobia ECML na roky 2020 – 2023 s názvom Inšpirujúce inovácie v jazykovom vzdelávaní: meniace sa kontexty, rozvíjajúce sa kompetencie budú v druhom polroku 2021 uspo…

LIVE Stream NŠC: Mentálny tréning a psychologická príprava športovcov

Podujatie otvorí Ing. Vladimír Baluška, riaditeľ NŠC. Moderátorom podujatia bude doc. Milan Sedliak, PhD., vedúci Katedry biologických a lekárskych vied FTVŠ UK v Bratislave. Hosťami live strea…

Webinár k mediálnej gramotnosti a kritickému mysleniu pre učiteľov a učiteľky materských škôl

Uvedené témy sú prepojené s rozvíjaním kritického myslenia a mediálnej gramotnosti detí v predškolskom veku. Webinár sa realizuje v nadväznosti na metodickú príručku Mediálna výchova v materských š…

Aktuálne online workshopy pre sociálnych podnikateľov cielia na sieťovanie a vzájomnú podporu

Matchmaking a mentoring nebudú pre vás žiadne cudzie výrazy. Lepšie im porozumiete a navyše získate cenné informácie od odborníkov ako fungujú, ako ich využívať. Zaujíma Vás sociálne podnikanie?…

Pozvánka na webinár Vzdelávanie detí cudzincov v Slovenskej republike

Cieľom webinára je ozrejmiť: migračnú situáciu krajiny v kontexte európskej a globálnej celosvetovej mobility; základnú terminológiu migračnej problematiky; akulturačné procesy migrantov …

Stredoškolská konferencia spojená s prezentáciou najúspešnejších odborných prác mladých talentov

Autori odborných prác budú na konferencii, ktorá sa uskutoční 22. júna 2021 od 9:00 do 13:00, prezentovať výsledky vlastných projektov Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ).  Prostredníctvom onl…

Konferencia Quo Vadis finančná gramotnosť?

Prostredníctvom príspevkov od zaujímavých rečníkov sa zamyslíme nad finančnou gramotnosťou na Slovensku a jej smerovaním. Snahu začať monitorovať finančnú gramotnosť pätnásťročných žiakov vyvolala …

Napredujte vo svojom sociálnom podnikaní. Aktuálne získate hodnotné informácie bezplatne

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), v rámci projektu CE RESPONSIBLE chystá sériu dvoch bezplatných online webinárov. „Účastníkom predstavíme sociálne podnikania v kontexte aktuá…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku