Archív informácií o školstve

TASR: MŠVVaŠ odňalo súhlas na pôsobenie Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici

V materiáli sa konštatuje, že Stredoeurópska vysoká škola v Skalici porušuje povinnosti ustanovené zákonom o vysokých školách a povinnosti určené jej vnútorným predpisom. Vysoká škola neaktualizuje…

B. Gröhling: Otvorený trh dáva školám možnosť výberu tých učebníc, ktoré potrebujú pre svojich žiakov a zároveň odbremení rodičov

Ministerstvo školstva naďalej pracuje na modernizácii školského systému. Po splnení dlhodobej požiadavky učiteľov a odbornej verejnosti, sa v minulom roku podarilo otvoriť trh s učebnicami. „Pred p…

Očkovanie učiteľov pokračuje. Do miest sú vysielané očkovacie tímy

„Chceme byť pripravení na nový školský rok, preto robíme všetky opatrenia, aby sme vytvorili bezpečné prostredie a minimalizovali možnosť zatvárania škôl. Aj kvôli tomu sme v predchádzajúcich mesia…

B. Gröhling: Pracujeme na riešení testovania tak, aby boli letné tábory pre všetky deti

Šéf rezortu školstva v uplynulých troch dňoch navštívil školy v Želiezovciach, Šahách, Dolnej Strehovej, Čebovciach, Veľkom Krtíši, Modrom Kameni aj v Lučenci. Práve v poslednom meste spolu primáto…

Európsky parlament a Rada EÚ nanovo zadefinovali program Erasmus+, ktorý je kľúčový pre rozvoj kvalitného vzdelávania

Prijaté nariadenie plynulo nadväzuje a zachováva integrovanú povahu predchádzajúceho programu. Program Erasmus+ 2021 – 2027 bude v projektoch presadzovať štyri horizontálne priority: inklúziu, digi…

Ministri pripravili darček pre všetky deti

Dve ministerstvá sa spojili, aby prekvapili každé dieťa na Slovensku. Spoločne s troma štátnymi umeleckými inštitúciami pripravili online projekciu svojich predstavení a moderovaných koncertov. Tie…

B. Gröhling: Opätovne spúšťame očkovanie zamestnancov škôl

Po februárových a marcových termínoch, kedy sa zaočkovalo viac ako 50-tisíc učiteľov a zamestnancov škôl sa opätovne otvára možnosť prednostného očkovania.  „Evidujeme ľudí, ktorí nemali tú možnosť…

Vzdelávanie školského manažmentu

Cieľom vzdelávania je oboznámiť účastníkov s príkladmi dobrej praxe v oblasti implementácie rómskeho jazyka a rómskej kultúry v školskom vzdelávacom programe, prostredníctvom toho podporovať interk…

V slovenských domácnostiach sa začína realizovať medzinárodný výskum kompetencií dospelých

„Nepriaznivá pandemická situácia na celom svete v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nám zahatala plány realizovať pilotný zber na jar minulého roku (2020), sme preto radi, že pilotný zber sp…

B. Gröhling: Pomôžeme rodičom a samosprávam. Na nové miesta v materských školách vyčleníme 5 miliónov eur

V septembri nastúpia do materských škôl všetky deti, ktoré dovŕšili päť rokov svojho veku. Povinné predprimárne vzdelávanie schválila ešte predošlá vláda v roku 2019. Samosprávy mali teda dva roky,…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku