Navigácia

Archív informácií o školstve

vedla
- Ďalšie informácie o školstve

20 rokov programu Erasmus Mundus

Erasmus Mundus prináša pre svet magisterské študijné programy, ktoré sú organizované spoločne viacerými vysokými školami. To znamená, že študent nemá svoju domácu univerzitu, ale postupne rovnocenn…
Pozvánka JI 2024
- Ďalšie informácie o školstve

Finále súťažnej konferencie Junior Internet AMAVET 2024

Výnimočnosť tohtoročnej konferencie podčiarkuje možnosť získania atraktívnych stáží a cien pre výhercov. Autor najlepšieho projektu v kategórií DESIGN získa stáž v renomovanej brandingovej agentúre…
národná cena kvality v ovp 2024
- Ďalšie informácie o školstve

Národná cena kvalita v OVP 2024

Odborné vzdelávanie predstavuje jednu z kľúčových oblastí vzdelávania podporujúcu zamestnanosť a ekonomický rast krajiny, ako aj výkonnosť samotných podnikov, ich výskum a vývoj. Prostredníctvom Ná…
Erasmus+_SK_modré_od EK
- Ďalšie informácie o školstve

Výzva 2024 pre program Erasmus+

Výzva 2024 je určená pre všetky verejné alebo súkromné subjekty, ktoré pôsobia v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu a ktoré chcú podať žiadosť o financovanie v rámci programu …
hvfkkv.
- Organizácie ministerstva, Pozvánky, Ďalšie informácie o školstve

Zapojte sa do súťaže Európska značka pre jazyky

Európska značka pre jazyky má ďalej za cieľ podporovať, využívať a rozširovať výsledky úspešných projektov a iniciatív na národnej a európskej úrovni, aby slúžili ako príklady dobrej praxe a zdroj …
Skočiť na začiatok stránky