APVV vyhlásila výzvu na podporu mladých výskumníkov

03.06.2019
     Podpora zapojenia mladých vedeckých pracovníkov do riešenia projektov výskumu a vývoja a do publikačnej činnosti výsledkov výskumu a vývoja je  obsahom novej otvorenej výzvy s označením MVP 2019, ktorú minulý týždeň vyhlásila Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV).
     Hlavným cieľom APVV je zvýšenie atraktívnosti vedeckej kariéry mladých výskumníkov. Minimálny objem finančných prostriedkov určený na výzvu je 100 000 eur. Maximálny objem finančných prostriedkov bude závisieť od disponibilných finančných prostriedkov APVV.
     Podpora v rámci tejto výzvy sa bude realizovať formou paušálnej refundácie oprávnených nákladov vynaložených v roku 2019 na mladého vedeckého pracovníka, a to minimálne vo výške 3 000 eur a maximálne vo výške 5 000 eur.
     Informácie o vyhlásení výzvy je možné nájsť od 31. mája 2019 na stránke www.apvv.sk. Dátum ukončenia výzvy je 30. 9. 2019.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku